Trots att kriget i Ukraina rasar fortsätter EU och Storbritannien att finansiera kriget genom att köpa rysk olja för över 2 miljarder kronor om dagen. Fredagen den 11 mars kom 50 000 ton ryskt flygbränsle till Gävle med oljetankern Transsib Bridge. Det var beställt av Air BP för att säljas på Arlanda flygplats. Över hälften av allt flygplansbränsle som Sverige importerade 2019 kom från Ryssland.

Här är kedjan av bolag som hanterar det ryska flygplansbränslet på vägen till Arlanda. 

Sovcomflot
Oljetankern Transsib Bridge ägs av ett rederi registrerat i Dubai som i sin tur ingår i ryska statskontrollerade rederiet Sovcomflot. Det är alltså i praktiken Putins egna rederiverksamhet.

Gävle Hamn
Sovcomflots Transsib Bridge lastar sedan av i Gävle Hamn, oljeterminalen. Gävle Hamn äger ledningar och infrastruktur fram till resp oljebolags cistern. Hamnen ägs av Gävle Kommun och alltså av invånarna i Gävle.

Green Cargo
Flygbränslet transporteras sedan med tåg av Green Cargo från Gävle Hamn till Brista Bränslestation där bränslet leds i pipelines till Arlanda Flygplats. Green Cargo ägs av svenska staten och beskriver sig själva som ett företag med fokus på social hållbarhet och att göra ”minimal klimatpåverkan”.

Aktionsgruppen ”Flyglarm Arlanda” protesterar vid ett tåg med flygbränsle vid Brista Bränslestation 2019

Swedavia
Flygbränslet lastas sedan av på Arlanda Flygplats som driftas av Swedavia som ägs av svenska staten. Swediavia skriver på sin hemsida att de har identifierat fyra av de 17 globala hållbarhetsmålen som extra viktiga i deras fokus, bl a ”främja fred” och ”lösa klimatkrisen”.

A Flygbränslehantering och Stockholm Fuelling Services
Flygbränslet på Arlanda hanteras av två bolag som i sin tur ägs av Shell Aviation, Air BP, World Fuel Commodities Services och SAS Oil.

SAS
SAS äger dotterbolaget SAS Oil som ett normal-år (2019) omsätter 600 miljoner. SAS största ägare är svenska resp danska staten (äger 21% vardera). SAS är en av Sveriges största utsläppare som årligen släpper ut över 4 miljoner ton koldioxid, dessutom största delen på hög höjd vilket ger en ytterligare större negativ påverkan på klimatet. SAS utsläpp per passagerarkilometer är dessutom ett av de högsta i Europa eftersom de trafikerar så många korta inrikesrutter.

Svenska skattebetalare har de senaste åren gett ständiga miljard-injektioner för att hålla SAS under vingarna. De senaste åren har SAS genererat förluster på över 20 miljarder. Senast 2020 gav svenska skattebetalare 4,2 miljarder till SAS och i år när kapitalbehovet återigen är akut och kraven från kinesiska leasingbolag och skuldinstitut hopar sig vill SAS ledning och övriga delägare att staten återigen ska ge dom skattepengar som aktieägartillskott.

När dina skattepengar skjuts till SAS används dessa bl a till stora reklamkampanjer för att upprätthålla onödigt flygande för att fylla den överkapacitet som SAS har. Reklambehovet är större än någonsin, inte minst pga affärsresandet permanent har förändrats och minskat. Reklamen som du betalar för inriktar sig på att fortsätta upprätthålla flygandet som en attraktiv livsstil via konceptet “We are travellers” samt att få in fler människor i lojalitetsprogrammet Eurobonus via samarbete med bl a American Express. SAS trafikerar flera sträckor där det finns jämförbara tågalternativ. Trots det ges dina skattepengarna till SAS utan motkrav på att dessa onödiga flygsträckor ska avvecklas eller att skattepengarna inte får användas till stora reklamkampanjer och lobbyinsatser för att öka flygandet.

Vill du stoppa ryska oljan till Sverige – skriv under vår namninsamling.

Ett annat sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen är att skriva under vårt Europeiska medborgarinitiativ för att stoppa fossilreklamen här.

Vill du följa oljetankers med rysk olja i real-tid – följ vårt konto RUTankerTracker på Twitter. Där har vi automatiserade tweets som tweetar varje gång en supertanker lämnar en rysk oljehamn, inklusive dess destination.

OIL IS WAR

I det fruktansvärda krig som pågår mellan Ryssland och Ukraina blir vi än en gång påminda om hur olja, förutom att skada klimatet och vår hälsa, också eldar på krig. Vi kräver att europas regeringar omedelbart vänder ryggen åt fossila bränslen och står upp för fred och en hållbar framtid. Håller du med? Skriv under!

Engagera dig