Det är idag elva år sedan den stora kärnkraftsolyckan i Fukushima Daiichi och katastrofen pågår ännu. Människor i de drabbade områdena har arbetat för återhämtning under de senaste elva åren.

Greenpeace strålningsspecialister Mai Suzuki och Heinz Smital tar jordprover i Namie, Fukushima, Japan. Mars 2017

Även om kärnkraftverk kan generera enorma mängder el, medför de också enorma risker. Riskerna rör inte bara vad som kan hända vid naturkatastrofer som i Fukushima. Det finns också risker att faran under konflikter avsevärt eskaleras , som i fallet med kärnkraftverket i Zaporizhzhia i Ukraina tidigare denna månad.

Kärnkraftskatastrofen i Fukushima Daiichi pågår fortfarande. Det finns många människor i Japan som tvingades lämna sina hem i kölvattnet av katastrofen och som fortfarande lever som evakuerade. Det finns också en grupptalan som omfattar fler än 12 000 målsägande över hela Japan som söker ersättning från regeringen och TEPCO.

Tjernobylolyckan den 26 april 1986 är rankad som den värsta kärnkraftskatastrofen hittills, till och med värre än kärnkraftsolyckan i Fukushima. Även idag, nästan 36 år senare skapar olyckan utmaningar som ansvariga myndigheter inte vet hur de ska hantera. Teknologi för att på ett säkert sätt hantera det radioaktiva bränslet som finns kvar i reaktorn finns ännu inte. 2016 sattes en ny sarkofag på plats över den havererade reaktorn i ett försök att köpa lite tid för att hitta nya tillvägagångssätt.

Cirka fem miljoner människor i Ukraina, Belarus och Ryssland bor fortfarande i områden som officiellt erkänns som förorenade av radioaktivitet från olyckan. De människor som bor här utsätts ständigt av strålningen, vilket dokumenteras i forskning framtagen av Greenpeace och ukrainska forskare.

Trots massiv kritik har bland annat Sveriges regering gett tummen upp till att klassa kärnkraft som hållbart i EU:s ramverk kring hållbara investeringar, den så kallade taxonomin. Regeringen beslutade också i början på året att godkänna planerna om slutförvar, trots att den föreslagna metoden som kärnkraftsindustrin föreslagit är omgärdad av stora vetenskapliga osäkerheter och kan inte garantera ett säkert slutförvar.

Det finns idag ingen säker plan för varken slutförvar av bränsle eller för att hantera konsekvenserna av olyckor på kärnkraftverk. Vad världen verkligen behöver är att regeringar och företag slutar skapa och tillföra nya kärnkraftsrisker när vi inte ens klarar att hantera de befintliga. 

För ett samhälle som är i linje med klimatvetenskapen och också är motståndskraftigt mot risker behöver vi ställa om till ett hållbart förnybart energisystem. Vi behöver överge energislag där vi gräver upp farligt radioaktivt material som vi inte vet hur vi ska hantera när det är uttjänt, och energisystem som kräver att vi bränner olja och biobränsle från skogen med stora utsläpp som följd. Vi behöver också fundera över hur vi kan minska vårt enorma energibehov, både genom effektiviseringar och genom att dra ner på behoven. Den bästa kilowattimmen är den vi inte använder.