Aktivister från Greenpeace Belgien placerar en gigantisk ”taxonosaurus” utanför EU-kommissionens huvudkontor i protest mot förslaget om att inkludera fossilgas och kärnkraft i den så kallade taxonomin.

Den 2 februari i år presenterade EU-kommissionen ett förslag om att klassa fossilgas och kärnkraft som hållbara investeringar inom EU:s så kallade taxonomi. Sällan har ett förslag visat sig vara mer otajmat än detta. Tre veckor senare inledde Ryssland en militär invasion av Ukraina med fruktansvärt mänskligt lidande som följd. Och nu växer kritiken mot förslaget.

Ologiskt att investera i fossilgas

EU är alltjämt oförmöget att stoppa pengaflödet till den ryska krigsmaskinen och understödjer kriget genom fortsatt import av olja och gas för två miljarder kronor varje dag. Att EU kritiserar kriget, men samtidigt fortsätter att finansiera det är ett hyckleri utan dess like. Att omedelbart stoppa pengarullningen till Putins krigskassa borde vara en självklarhet. Det pris vi får betala för utebliven rysk olja och gas är litet i jämförelse med den fasa som civila i Ukraina utsätts för.

Men när det gäller de mer långsiktiga konsekvenserna är riktningen tydligare. EU vill göra sig mindre beroende av rysk olja och gas. Att då lansera ett förslag som stimulerar investeringar i fossilgas och kärnkraft, två energislag där Ryssland har en dominerade ställning vid sidan av oljan, är givetvis helt ologiskt. 

Kritiken mot EU-kommissionens förslag om taxonomin har bland annat av klimatskäl sedan tidigare varit massivt och efter invasionen av Ukraina har såväl Greenpeace som andra aktörer återigen uppmanat att förslaget ska skrotas.

Glädjande nog är detta nu en åsikt som delas av såväl riksdagen som regeringen och regeringen har nu alltså stöd från riksdagen för sin linje att invända mot förslaget. I ett dokument till finansutskottet inför dess möte den 5 april i år uttrycker regeringen kraftig kritik mot taxonomiförslaget.

Regeringen: kan leda till greenwashing

Regeringen skriver att förslaget undergräver trovärdigheten som verktyg för hållbara investeringar och riskerar att leda till “grönmålning av finansiella produkter”. Det finns även en risk att taxonomin “försenar utbyggnaden av förnybar energi och därmed försämrar möjligheterna att uppnå EU:s klimatmål och Parisavtalets mål.” Vidare skriver regeringen att EU:s internationella ledarskap med en hållbar finansmarknad kan komma att påverkas av att taxonomin “blir mindre trovärdig.” Avslutningsvis konstaterar regeringen att Rysslands invasion av Ukraina förstärkt den svenska positionen och att det vore “inkonsekvent” att acceptera ett förslag som innebär att fossilgas klassas som miljömässigt hållbart och att detta skulle “underminera trovärdigheten” i svenskt påverkansarbete.

Det är med glädje vi kan konstatera att såväl regeringen som riksdagens partier delar Greenpeace uppfattning: taxonomiförslaget om fossilgas och kärnkraft måste skrotas.

Om inte förr, så kommer frågan slutligen att avgöras av Europaparlamentet. Mot bakgrund av såväl utvecklingen i Ukraina som den stora enighet som uppvisats av våra politiker i Sverige, vore det häpnadsväckande om de svenska Europaparlamentarikerna skulle stödja att klassa investeringar i fossilgas som hållbara.

Du kan hjälpa till, fråga dem hur de ställer sig!