Greenpeace fyller 50 år och vi vill passa på att lyfta fram några av de viktigaste händelserna i organisationens historia. Vi vill även tacka alla våra fantastiska volontärer, givare och supporters som stått i frontlinjen i kampen för klimat, miljö och natur tillsammans med oss.

1971: Den allra första resan

Bilden är från 1971 då en liten besättning kastar loss för att protestera mot kärnvapensprängningar utanför Alaskas kust.

I mitten ser vi kapten John Cormack. Han var ägare till båten Phyllis Cormack, som inför resan döptes om till Greenpeace. Den 15 september 1971 satte båten kurs mot den lilla ön Amchitka utanför Alaskas kust. Tanken var att stå i vägen för USA:s kärnvapensprängningar i området. 

De lyckades tyvärr inte stoppa kärnvapensprängningen. Däremot skapade den allra första Greenpeace-aktionen så mycket uppmärksamhet och satte så stor press på den amerikanska regeringen att sprängningarna stoppades senare samma år och Amchitka-ön omvandlades till ett naturreservat. Protesten ledde till en våg av stöd från människor över hela världen och markerade starten för en global miljörörelse och historien om Greenpeace.

1982: Kommersiell valjakt stoppas efter 10 års kampanjande

Greenpeace-aktivister dokumenterar och lägger sig i vägen för frakten av döda kaskelotvalar från fartyget Dalniy Vostok i norra Stilla havet mellan Mexiko och Hawaii. 

Kampen mot valjakt började på 1970-talet. Bilderna på Greenpeace-aktivister som konfronterade valjaktsfartygen och ställde sig i vägen för harpunerna gjorde världen uppmärksam på valjägarnas övergrepp. Fotografier av dödade valar spreds över hela världen och opinionen började kräva att valarna skulle skyddas.

Efter 10 års kampanjande och otaliga konfrontationer till sjöss mellan Greenpeace-aktivister och valjägare beslutade International Whaling Commission (IWC) 1982 att stoppa kommersiell valjakt. Beslutet trädde i kraft 1986.

1985: Den franska regeringens bombning av Rainbow Warrior

Rainbow Warrior i Aucklands hamn efter att fartyget blivit bombad av franska agenter.

Den 10 juli 1985 hade Greenpeace-fartyget Rainbow Warrior lagt till i Aucklands hamn i Nya Zeeland – redo att konfrontera kärnvapensprängningar – när franska hemliga agenter placerade två bomber i skrovet. Den efterföljande explosionen sänkte fartyget och dödade den 35-åriga portugisiska Greenpeace-fotografen Fernando Pereira. Världen reagerade med chock och vrede på den franska regeringens dödliga angrepp på fredliga protester.

Greenpeace ersatte den första Rainbow Warrior med ett nytt fartyg och i 22 år fortsatte Rainbow Warrior #2 kämpa för en grön och fredlig framtid. 2011 sjösattes den tredje Rainbow Warrior, för att fortsätta verka i föregångares anda.

1995: Seger i kampen mot företag som behandlar havet som en soptipp

Greenpeace ockuperar oljegiganten Shell’s oljeplattform Brent Spar 1995

En av Greenpeace mest kända aktioner, ockupationen av oljeplattformen Brent Spar, ägde rum i juni 1995. Aktivister ockuperade oljeplattformen i över tre veckor, som en del av en koordinerad, världsomfattande kampanj. Syftet med kampanjen var att sätta press på Shells planerade dumpning av den uttjänta borriggen i Nordsjön. En dumpning som skulle innebära att 11 000 ton olja släpptes rakt ut i havet. 

Över hela Europa gav människor stöd till våra protester mot att behandla havet som soptipp, och efter ett halvår gav Shell sig. Det var en stor seger för världens hav och Greenpeace när oljeplattformen Brent Spar bogserades till Norge där materialet från plattformen senare återanvändes på land – en lösning som Greenpeace från början hade rekommenderat. Lösningen visade sig inte bara vara den mest hållbara, utan även den mest ekonomiska. Tre år senare antogs ett internationellt förbud mot dumpningar av oljeanläggningar till havs.

1997: Greenpeace vinner FN-pris för uppfinningen av Greenfreeze

Greenpeace presenterar det första kylskåpet utan ämnen som bryter ned ozonlagret i Frankfurt, Tyskland.

I början av 1990-talet gav sig Greenpeace i Danmark aktivt in i kampen för att rädda ozonlagret. Greenpeace satte press på industrin för att ta bort ämnena som bryter ner ozonlagret samt starka växthusgaser (särskilt freon) från kylskåp. Industrin påstod hårdnackat att det inte var möjligt att producera kylskåp utan dessa ämnen. Men Greenpeace visade att det visst var möjligt och gick samman med en tysk producent för att utveckla ett kylskåp baserat på naturliga kolväten – Greenfreeze. Utvecklingen av Greenfreeze innebar att Greenpeace fick ta emot FN-pris, UNEP Ozone Award. Idag produceras upp emot 80 procent av världens kylskåp och frysar genom Greenfreeze-teknologin. 

Ozonkampanjen är ett exempel på en av Greenpeace viktigaste styrkor: vi nöjer oss inte med att kritisera utan vi utvecklar även alternativa lösningar som visar vägen för industrier och politiker.

2014: Oljegiganten Shell förlorar en viktig (lego)byggkloss

Miniatyrprotest i Legoland av en simulerad oljekatastrof i Arktis 2014.

Som ett led i kampanjen SaveTheArctic åkte Greenpeace till Legoland för att stoppa Legos globala och omfattande reklamsamarbete med oljegiganten Shell, efter att bolaget just offentliggjort att det skulle fortsätta med sin destruktiva oljeutvinning i Arktis.

I Legoland installerade aktivisterna en spektakulär miniatyrprotest av en simulerad oljekatastrof byggt av legoklossar,med budskapet “inga fler avtal med Shell”. En video av legofigurer som drunknade i oljan från Shells borrningar spreds över hela världen och sågs av mer än 8 miljoner människor. 

Efter månader av intensivt kampanjande och efter att miljontalsmänniskor över hela världen skrivit protestmejl till Lego, offentliggjorde leksaksföretaget i oktober 2014 att det mångåriga samarbetet med Shell skulle avslutas. Ett år senare gav Shell upp sina planer på att borra efter olja i Arktis. 

2021: Banbrytande domslutbeslut i klimatmål mot Shell

Greenpeace protest utanför Shells huvudkontor, maj 2020

I en historisk dom fastslog domstolen i Haag i Nederländerna att Shell ska minska sina koldioxidutsläpp med 45 procent innan 2030. Detta är första gången som ett större fossilföretag ställs till svar för sitt bidrag till klimatkrisen och tvingas reducera sina utsläpp i hela leverantörskedjan. 

Detta är en viktig seger för de aktivister, miljöorganisationer och medborgare runt om i världen som driver domstolsprocesser för att tvinga regeringar och företag att hålla sig till Parisavtalets mål och bidra till insatserna mot klimatkrisen.

Idag och de kommande 50 åren

De senaste 50 åren har vi fått uppleva många viktiga segrar och framsteg för miljön. Men dessvärre är utmaningarna enorma och Greenpeace arbete  är idag därför viktigare än någonsin. Världen behöver en global, oberoende miljöorganisation som sätter press på politiker och företag så att de sätter klimatkrisen högst upp på dagordningen. 

Eftersom vi är ekonomiskt oberoende och inte tar emot bidrag från stater och företag, behöver vi dig. Greenpeace tar bara emot finansiellt stöd från engagerade privatpersoner som du. Vi hoppas därför att du vill komma med ombord så att vi tillsammans kan fortsätta:

  • Skapa de nödvändiga förändringar som krävs för att skydda sårbara ekosystem och hotade arter mot oljeborrningar, plastföroreningar och skogsskövlingar.
  • Kämpa för hållbar samhällsomställning efter pandemin genom aktivism och lobbyverksamhet och sätta press på företag och regeringar som är medskyldiga till miljöbrott.
  • Skapa en grönare och ljusare framtid så att kommande generationer också ska få uppleva den fantastiska rikedom av arter och livsformer som finns i vår natur.  
Femtio år med Greenpeace

Den 15 september 1971 inleddes den första Greenpeace-aktionen. 50 år senare har vi gång efter gång visat att det är möjligt att förändra världen och skap ett grönare och mer rättvist samhälle.

Läs mer