Fossilindustrin har ljugit i årtionden om klimatkrisen, något som hela mänskligheten får betala priset för. Men lögner och bedrägerier är bara en del av historien.

Fossilbolagen har varit djupt involverade i otaliga historiska och pågående olagliga aktiviteter, anklagelser som också har lett till faktiska brottsdomar. Detta är verkligheten bakom den polerade fasaden, en verklighet som vi inte har råd att ignorera längre. 

Nu har Greenpeace Nederländerna avslöjat sanningen. De har i sammanställt en inventering som blottlägger fossilindustrins kriminalitet. Det är dags att se sanningen i vitögat och kräva att fossilbolagen upphör med sina brott och betalar för den skada de har orsakat.

Vilka brott handlar det om?

Sammanställningen visar att olaglig verksamhet är en del av fossilindustrins själva DNA. I sammanställningen identifieras 17 olika kategorier av brott eller administrativa överträdelser, inklusive vilseledande reklam, mutor, korruption, miljöförstöring, kränkningar av mänskliga rättigheter, greenwashing och till och med medverkan till krigsförbrytelser, för vilka fossilbolagen har dömts eller där det framförts trovärdiga anklagelser.

I listan över olika typer av brott finns bland annat dessa:

Korruption: Oärligt eller bedrägligt beteende av makthavare, vanligtvis genom mutor.

Bedrägeri: Vilseledande eller brottsligt bedrägeri i syfte att uppnå ekonomisk eller personlig vinning.

Kränkningar av mänskliga rättigheter: Företag har rättsliga skyldigheter att skydda mänskliga rättigheter, inklusive rätten till liv, och att förhindra undvikbara skador på miljön och människors hälsa.

Krigsbrott: En handling som utförs under ett krig och som bryter mot krigets lagar.

Lundin är med på listan

Vilka företag har begått eller har på ett trovärdigt sätt anklagats för brottslig verksamhet?

Sammanställningen fokuserar på tio mäktiga europeiska koncerner involverade i fossil verksamhet: Shell, TotalEnergies, Eni, Glencore, Repsol, OMV Petrom, RWE, Lundin Energy/Aker BP, Fortum och Equinor/Statoil. Tillsammans har dessa företag ett långt spår av rättsliga anspråk bakom sig som sträcker sig över flera decennier. 26 exempel på brottsligt beteende, som antingen är trovärdigt påstådda eller formellt fastställda, finns förtecknade i Fossil Fuel Crime File.

Fossilindustrin tror uppenbarligen att de står över lagen, och så länge som dess mäktiga makt och inflytande förblir obrutet får vi räkna med att fler brott kommer att begås som drabbar människor och förstör den naturliga miljön

Vilka är de drabbade?

Bildtext: Överlevande från tyfonen i Filippinerna protesterar för att få medel för förluster och skador inför COP27. ”Till klimatförorenare: betala för förluster och skador”. © Basilio Sepe / Greenpeace

Vi kanske bara hör om fossilindustrins brottsliga handlingar på nyheterna, men för många andra, särskilt de som bor i det globala syd, är branschens hårda verklighet en alltför bekant erfarenhet. De mest förödande effekterna av exploateringen av fossila bränslen kan observeras i länder i det globala syd – till exempel omfattar lista brott i Nigeria, Kamerun och Sudan. Industrin livnär sig på exploateringen av människor, naturresurser och hela samhällen i dessa länder, och det är ofta de människor som lider mest som redan är marginaliserade i samhället.

Därför måste vi hålla fossilindustrin ansvarig

Översvämningarna i Migori och Homa Bay County i Kenya i maj 2020 ledde till att tusentals människor tvingades flytta, hundratals människor miste livet och grödor och boskap förstördes. © Bernard Ojwang / Greenpeace

Fossilindustrin är avgörande för att förvärra klimatkrisen. En tredjedel av de globala koldioxidutsläppen kan tillskrivas endast 20 företag och utsläppen från fossila bränslen är den främsta drivkraften bakom den globala uppvärmningen. Om vi ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C måste vi vidta omedelbara åtgärder och sätta stopp för deras klimatförstörande verksamhet, bland annat genom att stoppa alla nya projekt för fossila bränslen och minska produktionen av olja, gas och kol omedelbart.

Utvinningen av fossila bränslen är inte bara orsaken till klimatkrisen, utan orsakar också allvarliga miljöföroreningar och miljöförstöring, negativa hälsoeffekter för människor och djur och andra störningar för lokalsamhällen. Fossilbolagen måste hållas ansvariga och betala för dessa skador.

Vi behöver klimaträttvisa!

Greenpeace står upp mot den kriminella fossilindustrin och ställer dem till svars för den skada de orsakar människor och vår planet. Men vi behöver vara många för att skapa tillräckligt tryck mot dem. 

Människor överallt reser sig upp mot fossilindustrin som driver oss djupare in i klimatkrisen och orsakar död och förstörelse och tvingar människor på flykt runt om i världen.

För en rättvis, grön och fredlig värld behöver vi klimaträttvisa. Vårt budskap till fossilbovarna är tydligt: Sluta med brotten, vi vill ha rättvisa!

Tillsammans kommer vi att sätta stopp för fossilbrotten mot mänskligheten och klimatet.