NY RAPPORT.
Våren 2020 har den globala spridningen av coronaviruset försatt världen i en djup kris. Coronapandemin har blottlagt de sårbarheter som sedan länge identifierats med det ekonomiska system vi lever i och tydliggjort behovet av långtgående förändringar i hur vi lever och vilka samhällsmål som är önskvärda.

Samtidigt som coronakrisen hanteras, måste regeringar säkerställa att de åtgärder som vidtas inte förvärrar de andra akuta kriser vi befinner oss i, så som klimatkrisen, utan istället bidrar till att påskynda den nödvändiga större samhällsomställningen och arbetet med att nå våra klimat- och miljömål.

Diskussionen om klimatkrisen har fokuserat alldeles för lite på ekonomin och finanssystemet, trots att det är här många av de avgörande besluten fattas. Finanspolitikens uppgift är att se till att Sverige har en sund ekonomi och för att det ska vara möjligt måste klimatkrisens risker och konsekvenser tas på största allvar.

Finanssektorn måste nu bli ett verktyg som styr oss mot ett hållbart samhälle. Finansdepartementet måste blir ett miljö- och klimatdepartement. Det är här många av de storskaliga och samhällsomdanande förändringarna som inger hopp står att finna.

Läs mer i rapporten här!