Greenpeace är en organisation som agerar – och skapar förändring. Det visar arbetet från våra frivilliga brandmän som verkar vid klimatkrisens frontlinje. Lär dig mer om denna fantastiska grupp människor inom Greenpeace, och om hur du kan stötta deras viktiga arbete.

Du har säkert hört om bränderna i varma delar av världen som i Australien, Amazonas eller Kalifornien, men några av de värsta bränderna sker på platser du aldrig skulle kunna tänka dig. En av dessa platser är Sibirien, Arktis i norra Ryssland. 

Bränderna i Arktis är en skrämmande påminnelse om att klimatförändringarna och dess konsekvenser inte är ett framtidsscenario – utan ett hot som pågår just nu. Vad som är än mer skrämmande är det enorma hot som brändernas koldioxidutsläpp utgör mot vår planet.

Bara mellan juni och augusti 2021 pumpade bränderna från Taiga-skogen ensamt ut 970 megaton koldioxid. Det är mer än utsläppen från alla skogsbränder under samma år.

Greenpeace har många team som rycker ut för att hjälpa till när uppvärmningen av klimatet orsakar förödelse. Just det här teamet består av volontärer som bekämpar bränder vid frontlinjen – från den norra skogen i Ryssland, till tropiska skogar i Indonesien.

Volontärer som försöker släcka gräsbränder i naturreservatet Astrakhan. Vårbränder på torrt gräs är ett stort problem i Ryssland som skogs- och brandmyndigheter inte lyckats få kontroll på. Till skillnad från skogsbränder som kan inträffa av naturliga orsaker, är gräsbränder i Ryssland till 90 % orsakat av människor. / Foto: Greenpeace

Greenpeace volontärer leder kampen mot bränderna i Ryssland

Den som leder projektet som bekämpar bränderna på Greenpeace Ryssland hade tidigare arbetat som brandman, men började engagera sig som chaufför eftersom att Greenpeace vid den tiden inte hade volontärarbete för brandbekämpning. Det ändrades under 2015 när de intensiva torvbränderna i Sibirien skulle leda till rubriker över hela världen.

Teamet tränar och delar upp volontärerna i grupper, han beskriver de som “unga människor som vill göra något som får betydelse”. I Ryssland började traditionen med volontärer som kämpar för positiv förändring under andra världskriget, när vanliga medborgare valde att agera för att skydda sitt land från nazismen.

Även den kamp som hans team utkämpar idag, har ett tydligt och akut syfte. ”Bränderna i Ryssland kan komma att bränna ner en yta på 30 miljoner hektar bara i år”. Det är en yta som motsvarar hela Italien. Bränderna i Ryssland är nu ett så utbrett problem att Greenpeace frivilliga brandmän arbetar tillsammans med nationella brigader.

Problemet förvärras av att det investeras för lite i att förebygga och bekämpa allt större och mer skadliga bränder – och det är här Greenpeace månadsgivare gör skillnad.

I ett av flera projekt som finansieras av Greenpeace så tränas nya brandmän. Och det ger resultat. I Astrakhan-regionen har antalet skadliga skogsbränder minskat väsentligt sedan Greenpeace börjat organisera expeditioner för att bekämpa bränderna.

Greenpeace brandbekämpningsteam släcker en brand i ett torvområde i västra Kalimantan. Förutom att släcka branden är teamets uppdrag även att genomföra undersökningar i tovmarksområdet. / Foto: Greenpeace.

Sibiriens omfattande torvbränder är de farligaste bränderna för vårt klimat. Torvbränder genererar inte bara skadliga partiklar utan även enorma mängder koldioxid eftersom torv har absorberat koldioxid i tiotusentals år.

Torvbränder för palmolja bekämpas av modiga volontärer i Indonesien

En annan del av världen som sett en alarmerande ökning av torvbränder sedan mitten av 2010-talet är Indonesien. Medan bränder i Ryssland anläggs för att frigöra land till småskaligt jordbruk, eller för export av trä till Kina, så är problemet i Indonesien kopplat till palmoljeföretagen.

Små palmoljeproducenter som säljer till stora företag, tänder eld på torvmarker för att kunna röja mark åt nya oljepalmsplantager. Dessa bränder rasar sedan utom kontroll och sprider luftföroreningar över hela Asien, bränderna  förstör även orangutangernas viktiga livsmiljöer.

Drönarbild från en undersökning av Greenpeace från 2019 som visar bränder i en torvskog i centrala Kalimantan.

Indonesiens bränder nådde först globala rubriker under 2015 när de påverkade luftkvaliteten negativt för över 28 miljoner människor i sydöstra Asien, och gjorde så att 140 000 människor fick luftvägssjukdomar. Under 2019 tvingade skolor att stänga när himlen blev blodröd och Unicef varnade för att luftföroreningarna från landets bränder hotade 10 miljoner barns hälsa.

Här i Indonesien har alla volontärarbetare sina egna berättelser om hur bränderna påverkade deras liv eller de i sin omgivning, och som gjorde att de valde att aktivt arbeta mot problemen genom volontärarbete.

En av dem är Sola Graeia Sihaloho, en student på ett universitet i västra Kalimantan och Greenpeace-volontär som bekämpar bränderna i Indonesien. Hon har många vänner som blev sjuka av röken. En vän kräktes blod och fick läggas in på sjukhus. Hon överlevde, men andra hade inte lika tur.

Brandbekämpningsteamet från Greenpeace Indonesien släckte bränder i centrala Kalimantan under 2019. Indonesiens regering utropade undantagstillstånd i sex provinser på Sumatra och ön Kalimantan i takt med att skogsbränderna blev allt större. / Foto av Ulet Ifansasti, Greenpeace

Greenpeace brandmän arbetar på många fronter

Klimatförändringarna förvärrar bränderna i Ryssland och Indonesien, men faktum är att majoriteten av dessa bränder anläggs av människor.

I Ryssland anläggs bränder för att dölja illegal skogsavverkning, för att frigöra mark till trädodling för export, eller till förmån för småskaligt jordbruk. Dessa bränder blir allt mer problematiska och teamet i Ryssland kämpar hårt för att fler ska förstå vikten av ren luft och av att bevara den biologiska mångfalden 

Deras viktiga arbete leder inte bara till att akuta bränder kan släckas, utan även till att människor får kunskap om hur de själva kan minska risken för bränder. Faktum är att de frivilliga brandmännen till och med har förändrat vad ryssarna känner för Greenpeace, och de har fått andra organisationer och aktivister att börja kräva ett totalförbud av timmerexport till Kina.

Genom att bli månadsgivare för Greenpeace, så hjälper du till med att finansiera viktiga program som just dessa i flera länder.

I Indonesien hjälper Greenpeace lokala samhällen att få ett stopp på förstörelsen av regnskogen. “Vi vill att alla människor ska få en röst, vi vill inte att stora investerare kommer hit och gör så att vi får lida för att några få ska få det ännu bättre”, säger Ira Sahrona, en lokal jordbrukare i västra Kalimantan till BBC 2018.

Och Greenpeace frivilliga brandmän utför till och med specialträning för att öka förståelsen om hur man ska agera under räddningsinsatser för att hjälpa orangutanger och andra av regnskogens arter som blivit offer för skogsbränderna.

Hur ser framtiden ut för de frivilliga brandmännen? 

Från Arktis, till tropikerna – Greenpeace frivilliga brandmän gör ett väldigt viktigt jobb. De åker dit ingen vill åka, till hjärtat av eldens lågor, för att hjälpa andra människor och vår planet. De står vid frontlinjen av klimatförändringarna och arbetar med full kraft mot förstörelse som orsakas av giriga företag och korrupta regimer.

Greenpeace kommer att fortsätta finansiera deras viktiga arbete och fortsätta att tackla orsakerna till  skogsskövlingen. Genom att bli månadsgivare så skyddar du inte bara framtiden på vår planet, utan även människorna som drabbas av klimatkrisens konsekvenser, genom att bidra till initiativ som de här.