Greenpeace tillsammans med sångerskan och aktivisten Hila the Killa utanför FN skrapan i New York

Tidigt på  söndagsmorgonen svensk tid kom beskedet: världens ledare har lyckats enas om ett globalt avtal för det öppna havet!

I åratal har Greenpeace, forskarvärlden och andra delar av miljörörelsen kämpat för ett avtal som kan skydda världshaven från destruktiva mänskliga verksamheter som drivit många marina ekosystem till randen till eller full kollaps. Endast tre procent av internationellt vatten åtnjudter någon typ av skydd, de resterande 97 procenten är helt oreglerade.

Men nu, efter nästan två decennier av förhandlingar har vi nu ett globalt avtal för internationellt vatten på plats. Nu gäller det att världens länder ratificerar och implementerar avtalet, och att man på FN nivå börjar utarbeta en process för hur tillräckligt starka skydd och reglering av speciellt utsatta och skyddsvärda havsområden ska säkerställas.

Jane Fonda at the UN in New York. © Stephanie Keith / Greenpeace

Jane Fonda (tv) deltar i en pressträff med Laura Meller (th) I new York under havsförhandlingarna. © Stephanie Keith / Greenpeace

Vad innebär havsavtalet?

Det nya havsavtalet är den största segern någonsin när det kommer till bevarandeåtgärder av ekosystem. Det är en förutsättning för skapandet av ett nätverk av reservat som täcker minst 30 procent av världshaven, där marina ekosystem kommer ha möjlighet att återhämta sig och komma i balans. Utan avtalet existerar ingen juridisk väg att skydda stora områden av internationellt vatten.

Hur kom vi hit?

Med bara två dagar kvar av de två veckor långa FN-förhandlingarna såg läget fortfarande mörkt ut: fortfarande var många av knäckfrågorna kring avtalet olösta. Men sedan lossnade något. Den så kallade högambitionskoalitionen (bestående av EU, USA och Storbritannien) lyckades samarbeta med Kina om att hitta en väg framåt. Samtidigt visade G77 och ö-nationer ett starkt ledarskap i sitt driv att föra förhandlingarna framåt.

Avtalet är helt klart ett tydligt uppvisande av att världens länder kan enas om stora viktiga frågor, vilket i sig är mycket positivt för framtiden. Delegater från länder runt om i världen, som trots sömnbrist arbetade genom 48-timmar långa pass för att få klart avtalet. Små ö-nationer som visade på starkt ledarskap under hela processen, och den breda G77-gruppen som ledde vägen för att säkerställa att fördraget kan omsättas i praktiken på ett rättvist sätt. EU, USA och Storbritannien och Kina som faktiskt agerade nyckelaktörer i slutförhandlingarna. Länder som under förhandlingarnas sista dagar visade en vilja att kompromissa och bygga koalitioner istället för att så splittring.

Vi gjorde det tillsammans!

Men det finns en grupp utan vilken vi aldrig skulle haft ett avtal överhuvudtaget. Det råder ingen tvekan, vi hade aldrig kommit hit utan en enorm insats från civilsamhället. Det här är inte bara en seger för Greenpeace utan för så många organisationer och enskilda människor som under decennier outtröttligt kämpat för just detta. Globalt har 5 540 513 människor från hela världen skrivit under namninsamlingen för ett globalt havsavtal och hjälpt till att bygga den rörelse som tog oss hela vägen i hamn. Under förhandlingarnas sista dagar kom ett flertal delegater från olika delar av världen fram till vårt Greenpeace-team på plats utanför FN-skrapan och uttryckte tacksamhet och gratulationer och menade att det är vi, alla vi som arbetar här, våra volontärer, aktivister, givare och supportrar, som lett vägen för detta avtal. Så tack alla ni som på ett eller annat sätt stöttar vårt arbete!

Greenpeace manifesterar för ett starkt havsavtal utanför Utrikesdepartementet i Stockholm, februari – 23. Foto: Ella Rudberg/Greenpeace

Är vi nöjda med avtalet?

Handen på hjärtat, avtalet innefattar inte alla våra hopp och drömmar. Men det är en otroligt stark förutsättning för en mer hållbart och rättvis förvaltning av det öppna havet. Nedan i tabellen står de frågor Greenpeace fokuserat på kring avtalet, och huruvida avtalet innefattar dessa frågor eller inte.

Kan avtalet skapa skyddade reservat på internationellt vatten som inte är tidsbundna, med förvaltningsåtgärder för att uppnå bevarandemål?Ja
Låter avtalet  en ny partskonferens (COP) som bildats under det att fatta beslut genom omröstning när konsensus inte kan uppnås?Ja
Låter avtalet dessa beslut kring etablerandet av skyddade områden vara bindande? (Dvs utan möjligheter för en part att välja bort förpliktelser om att skapa reservat)Nej, avtalet gör det möjligt för en part att välja att inte skapa dessa reservat under vissa villkor, men det finns vissa begränsningar. Parten kommer ha skyldighet att vidta alternativa åtgärder med motsvarande verkan.
Antar avtalet en definition av marint skyddade områden som tillåter fullständigt skyddade reservat (dvs helt fredade från mänsklig aktivitet). Ja
Utesluter avtalet fiske och annan utvinningsverksamhet samtliga områdenNej, det kommer finnas olika nivåer av skydd, vissa som tillåter viss utvinning och andra som helt förbjuder det
Sätter avtalet upprättandet av ett globalt nätverk av skyddade områden, som tillhandahåller en väg till havsreservat som täcker minst 30 % av världens hav till 2030 som ett primärt mål?Ja
Ger COP mandat att agera snabbt och vidta nödåtgärder för att undvika skada i väntan på framtida upprättande av ett skyddat områdeJa
Hjälper avtalet till att göra världen mer jämlik genom att se till att alla får samma tillgång till havets resurser, och erkänner och stärker rättigheterna för ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen, samt erkänner den roll som traditionell kunskap spelar som avgörande för att skydda den marina biologiska mångfalden?Ja och nej: avtalet har ett ramverk för att säkerställa rättvis tillgång och fördelning av havets resurser, men regeringar, särskilt i globala nord, måste fortsätta att bygga upp förtroende och visa engagemang.

Vad händer nu?

Texten kommer nu att gå igenom teknisk redigering och översättning, innan den officiellt antas vid en annan session av medlemsländerna. Även om det fortfarande finns stora frågor i texten, är det ett fungerande avtal som är en utgångspunkt för att skydda 30 procent av världens hav.

Det kommer att finnas mer att göra för att skydda våra hav och omsätta dessa löften i praktiken, men för nu, låt oss ta en minut för att uppskatta vad vi tillsammans har uppnått! Stort tack igen, vissa segrar kommer fort, andra uteblir helt och vissa tar nära två decennier att vinna.

Titta på vår segervideo!