14 år försenad, började till slut Finlands reaktor Olkiluoto 3 producera regelbunden el den 16 april. Ironiskt nog dagen efter att Europas största industrination, Tyskland, fasade ut all sin kärnkraft och istället accelerar den gröna omställningen

Frågan är nu om även Sverige ska göra samma misstag som Finland – att plöja ner miljarder i osäkra kärnkraftsäventyr som lägger en våt hand över energibranschen för många år framåt och i bästa fall kan ge el i mitten av 2030-talet – eller istället fortsätta den förnybara omställningen där investerare står och stampar för ny produktion som kan ge mer el än hela en svenska kärnkraften gör idag?

Historien om Olkiluoto 3 är en konkret illustration på kärnkraftsindustrins problem och varför den inte är en lösning på de klimat- och energiutmaningar vi står inför idag. Tvärtom. Kärnkraft är en bromskloss som levererar för lite, tar för lång tid att bygga och till skyhöga kostnader

Lösningarna är snarare energieffektivisering, att minska vår resursförbrukning och att göra en omställning till hållbar, utsläppsfri, förnybar energi. Det är också dit som världen siktar. Det internationella energiorganet, IEA, bedömer att vind- och solkenergi ökar sin andel av den globala elproduktionen från 10 till 70 procent år 2050, medan andelen kärnkraften istället minskar, från 10 till 8 procent.

Nuclear Protest Occupation at Olkiluoto 3 in Finland. © Greenpeace / Nick Cobbing
Sex aktivister från Greenpeace klättrar tidigt på morgonen den 30 maj 2007 upp på en 100 meter hög kran för att protestera mot byggarbetsplatsen för Olkiluoto 3, Finlands femte kärnkraftsreaktor. Aktivisten Sini Saarela från Finland står i förgrunden. Protesten är en direkt reaktion på kvalitetsproblemen på byggarbetsplatsen, som har lett till över tusen rapporterade brott mot säkerhetsnormerna. Greenpeace uppmanar TVO, det företag som beställt reaktorn, att offentliggöra alla dokument som beskriver de tusen rapporterade kvalitetsproblemen, återbetala de statliga subventioner som företaget fått för projektet och lägga ner alla planer på nya kärnkraftsprojekt..

Det har nu gått 20 år sedan den finländska riksdagen klubbade principbeslutet om en ny reaktor, ett projekt som har kantats av så många problem, incidenter och fördyringar att det är svårt att räkna alla

Reaktorn Olkiluoto 3 är 14 år försenad och med en kostnad på över 100 miljarder kronor har kostnaderna mer än tredubblats från de ursprungliga drygt 30 miljarder. Kärnreaktorn Olkiluoto 3 är en av världens absolut dyraste byggnader. Faktum är att av de tio dyraste byggnaderna i världen är hela sex kärnkraftverk.

Om Olkiluoto 3 var ett undantag, vore det en sak. Men ytterligare kärnkraftsexperiment i Frankrike och Storbritannien undertryker varför det är vansinne att satsa på kärnkraft. Den franska kärnreaktorn Flammanville 3 som är av samma typ som Olkiluoto 3 är idag mer än tio år försenad och kostnaderna har skenat till omkring 200 miljarder kronor, mer än fem gånger så mycket som ursprungligen beräknades. Det brittiska kärnkraftsprojektet Hinkley Point C har även det drabbats av flera år förseningar och kostnaderna uppskattas nu till över 300 miljarder för de två reaktorerna.

Istället för ett projekt som kostat omkring hundra miljarder och tagit två decennier vilket lett till ett fortsatt fossilimport från bland annat Ryssland hade Finland direkt kunnat bygga förnybart och betydligt snabbare både minska sitt energiberoende och sina koldioxidutsläpp.

Finland har fått betala dyrt för sitt snedsteg mot ny kärnkraft. Vi har alla därmed fått betala dyrt genom att fossilberoendet till bland annat Ryssland har förlängts och att viktiga investeringar i förnybart har trängts undan.

Nu vill den svenska regeringen ta Sverige in i en ny energiosäkerhet genom att öppna upp för ny kärnkraft. Det är en riskabel och dåraktig politik som inte borde tillåtas.
Håller du med? Skriv under här!