Regeringen vill öppna upp för ny kärnkraft, fler reaktorer på flera platser i Sverige. Greenpeace har skrivit ett yttrande där förslaget avfärdas kategoriskt.

Kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 i Finland är en av världens dyraste byggnader. Projektet har drabbats av skenande kostnader och har försenats med många år och har ännu inte tagits i kommersiell drift. Trots dessa och andra liknande erfarenheter från kärnkraftsprojekt i vår närhet vill regeringen ge sig i kast med ny oförutsägbar kärnkraft.

Att kärnkraft är förenat med en lång rad risker och problem vet nog de flesta. Men vad många kanske inte tänker på är att regeringen genom att vrida tillbaka klockan och öppna upp för ny kärnkraft injicerar ett moln av osäkerhet i hela energibranschen som riskerar att leda till att den gröna omställningen stagnerar. 

Målet har sedan länge varit tydligt och klart: vi behöver och ska genomföra en energiomställning mot hållbar förnybar energi. Världen är på väg dit, det är enligt IPCC en av de helt avgörande delarna för att nå klimatmålen. Även i Sverige har siktet varit inställt på det sedan länge och havsbaserad vindkraft motsvarande hela den svenska elproduktionen från kärnkraften väntar på regeringens beslut.

Men de får väl vänta vidare.

Regeringen är nämligen sysselsatt med att istället för att godkänna snabb, billig, förnybar elproduktion ge konstgjord andning åt en zoombieindustri som för länge sedan har spelat ut sin roll.

Detta reaktiva kärnkraftsprojekt som Tidöregeringen föresatt sig att sjösätta är en distraktion från de verkliga lösningarna vi har framför våra fötter och som tvingar myndigheter och andra aktörer att ägna värdefull tid och begränsade resurser åt att vända sig om och gå bakåt när vi just har börjat springa framåt, mot en förnybar framtid.

Det är tragiskt. Inte minst eftersom det inte är verklighetsförankrat, utan är sprunget ur ren och skär populism, som ett sätt att genom att sprida guldkantade dimridåer om fossilfrihet [läs kärnkraft] underminera politiska motståndare och tillskansa sig makten.

Men värre än så är att det är allvarligt. Den energiosäkerhet som Sverige nu kastas in i efter att politiken skapar osäkerhet över framtida villkor och inriktning försenar och fördyrar den nödvändiga klimat- och energiomställningen. Sverige riskerar också att halka efter i ett internationellt perspektiv och gå från att vara föregångare till att bli sengångare i den gröna omställningen.

Regeringen har nu tryckt på pausknappen i energiutvecklingen. Det är illa. Men de kan inte trycka på stopp. Morgondagen är förnybar, omställningen kan inte ställas in, vad den svenska SD-stödda regeringen än tycker.

Vill du hellre ha en mer framtidsorienterad politik för Sverige? Skriv under Greenpeace namninsamling här!

Läs Greenpeace yttrande över promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg.