Gör Ebba till mellanchef!

Genom att montera ner Sveriges klimat- och miljöpolitik riskerar Ulf Kristersson vår gemensamma framtid och den tydligaste symbolen för detta haveri är att Miljödepartementet läggs ned. Istället för att underordnas näringsdepartementet borde det vara tvärtom – våra miljö- och klimatpolitiska hänsyn ska vara det som sätter ramarna samtliga politikområden. Vi uppmanar Ulf Kristersson att göra Ebba till mellanchef!

Detta upprop kommer att överlämnas till företrädare för Sveriges regering under 2023.

Gör Ebba till mellanchef!

Istället för att lägga ned miljödepartementet och göra det underställt näringsdepartementet måste regeringen se till att klimat- och miljöfrågor är det som sätter ramarna för alla politikområden, inte minst näringslivsfrågor!

Då du skriver under våra krav går du även med på att hållas uppdaterad om vårt kampanjarbete. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy

Genom din underskrift visar du att vi är fler som vill se att klimatpolitiken prioriteras!

Ge en gåva

Det är privatpersoner som du som möjliggör vårt arbete för en grönare planet. Vi tar inte emot bidrag från varken stater eller företag, vilket ger oss en oberoende röst som endast talar för miljöns intressen.


Klimatet ska sätta ramen för politiken

De politiska prioriteringarna och beslut som fattas inom de närmsta åren kommer att avgöra framtiden på ett sätt som inte liknar något annat i historien. Om dagens beslutsfattare väljer ett passivt förhållningssätt inför det rådande planetära nödläge som forskare larmar om, blir konsekvenserna katastrofala för hela samhället.

Det vi ser hända nu är en utveckling åt helt fel håll, där vi går från otillräckligt till i princip obefintligt klimatarbete. I ett akut läge driver regeringen en politik som punkterar Sveriges ambitioner och internationella rykte inom klimat- och miljöområdet.

Det är knappt om tid men insikterna, tekniken och folkets mandat finns där. Regeringen måste agera skyndsamt och kraftfullt för att genomföra de grundläggande systemförändringar kriserna kräver.

Istället för att lägga ned miljödepartementet och göra det underställt näringsdepartementet måste regeringen se till att klimat- och miljöfrågor är det som sätter ramarna för alla politikområden inte minst gäller detta näringslivsfrågor.

Vi kräver därför att regeringen gör Ebba till mellanchef och arbetar för:

Ett av fler bakåtsträvande beslut regeringen har tagit: att ändra satsningen från 100% förnybar el i Sverige till 100% fossilfri.