Detta är en översättning av en skrivelse från Greenpeace International, här finns texten i engelskt original.

OBS: Det här inlägget redigerades den 26 juni 2023 för att klargöra att den juridiska enhet som Rysslands riksåklagare förklarat ”oönskad” är ”Greenpeace International”.

Med Greenpeace International förklarat ”oönskat” och dess aktiviteter i Ryssland förbjudna, inebär att Greenpeace Ryssland inte längre kan finnas kvar som ”Greenpeace” eller vara en del av det globala Greenpeace-nätverket som kampanjar för att skydda människor, klimat och natur. Greenpeace Rysslands årsstämma har därför inlett en formell nedstängning av organisationen.

Amsterdam, Nederländerna – Ryska federationens riksåklagare har förklarat Greenpeace International vara en ”icke önskvärd organisation” på grund av att Greenpeace arbete “utgör ett hot mot Ryska federationens grundläggande konstitutionella ordning och säkerhet. När det gäller Ryska federationen, åtföljs Greenpeace miljöaktiviteter faktiskt av ett aktivt främjande av en politisk ståndpunkt, försök att blanda sig i statens inre angelägenheter och syftar till att undergräva dess ekonomiska grundvalar.”

Beslutet innebär ett förbud mot all verksamhet från Greenpeace Internationals i Ryssland och sätter stopp för Greenpeace Rysslands stolta 30-åriga historia av att försvara miljön. Greenpeace International fördömer beslutet.

Detta missriktade beslut innebär i praktiken att det är ”icke önskvärt” att skydda naturen i Ryssland. Vad är då önskvärt? Att bedriva industriell produktion som är skadlig för natur och människors hälsa, spilla olja, släppa ut giftigt avfall i rent vatten, tvinga människor att andas in giftiga utsläpp, bränna kol, producera berg av plastavfall, hugga ner skyddade skogar, ignorera skogsbränder och inte göra någonting för att ta itu med klimatkrisen?

Det är uppenbart att Greenpeace International stämplades som icke önskvärda eftersom vi inte tillåter att katastrofala planer som hotar naturen genomförs. Varje gång vi har motsatt oss sådana planer har vi varit tvungna att övervinna intensiva påtryckningar från de som enbart behandlar naturen som en källa till ekonomiska vinster. Följaktligen framställs naturskydd nu felaktigt som ett hot mot den nationella säkerheten och Rysslands intressen.

Den som beskriver Greenpeace Ryssland som sådant har uppenbarligen ingen aning om vad Greenpeace Ryssland har gjort i 30 år. Här är bara några exempel:

På initiativ av Greenpeace Ryssland blev urskogarna i delrepubliken Komi 1995 det första området i Ryssland som fick skydd av UNESCO. Greenpeace Ryssland hjälpte inte bara dessa områden att få den prestigefyllda internationella statusen som världsarv, utan stoppade också fler än 10 försök att starta destruktiv utvinning av guld i området. Tack vare vårt arbete har även andra ryska territorier under de senaste 30 åren utnämnts till världsarv av UNESCO, till exempel Bajkalsjön och vulkanerna på Kamtjatka. Tillsammans med volontärer planterar och skyddar Greenpeace skogar i nationalparker och bekämpar skogsbränder i naturreservat i Uralbergen, Sibirien och Östra Ryssland.

I mer än tjugo år har Greenpeace Ryssland arbetat outtröttligt för att försvara Bajkalsjön, bekämpa tjuvjägare som jagar bajkalsälen och bidrog till att sätta stopp för Bajkals massa- och pappersbruk, som hade förgiftat vattnet i den unika sjön i årtionden. Tillsammans med Greenpeace lyckades engagerade ryssar att flytta en oljeledning som hade planerades att byggas bara 800 meter från sjöns strand. På senare tid har Greenpeace studerat Bajkalsjöns plastföroreningar och föroreningen av dess vatten med farliga kemikalier, och gjort insatser för att förbjuda storskaliga skogsavverkningar nära sjöns stränder.

I många år har Greenpeace Ryssland kämpat mot farliga utsläpp och föroreningar av dioxiner och andra kemikalier och förhindrat import av farligt avfall från andra länder. Tillsammans med frivilliga har Greenpeace identifierat och avlägsnat olja från ett stort antal utsläpp i norra Ryssland och Sibirien. Med hjälp av Greenpeace tvingades Norilsk Nickel att betala ett aldrig tidigare skådat bötesbelopp på cirka två miljarder dollar för det stora oljeutsläppet i Norilsk 2020.

Greenpeace Ryssland var först med att uppmärksamma källsortering och problemen med avfallshantering i Ryssland. Efter år av arbete, med att bekämpa  byggandet av förbränningsanläggningar för farligt avfall, och efter uttalanden från experter och protester, blev avfallssortering tillslut en vardag. För att hjälpa människor att leva ett hållbart liv har Greenpeace och hundratals frivilliga över hela landet utformat och uppdaterat den unika Recyclemap, en karta som visar cirka 30 000 insamlingsplatser för avfall i 64 städer.

Greenpeace experter genomförde studier av kuster och stränder omkring ryska sjöar, floder och hav, gjorde en landsomfattande offentlig granskning av områdenas föroreningarna och annan forskning vilket användes som grund för ett krav på att begränsa plastförpackningar för engångsbruk. Ett förbud mot användningen förväntas omkring 2025.

Tillsammans med ledande experter har vi genomfört omfattande forskning och föreslagit konkreta lösningar för att uppnå klimatneutralitet genom utveckling av en cirkulär ekonomi, minskning av avfall, skogsskydd, förebyggande av bränder, användning av förnybara energikällor och energieffektivisering.

Greenpeace och andra miljöorganisationer i Ryssland bidrog till att starta den offentliga debatten om klimatkrisen i landet och åtgärderna för att lösa den. Våra experter studerade platser för förnybar energi i Ryssland, lade fram medborgarförslag om att regionala myndigheter skulle inkludera utvecklingen av förnybara energikällor i sina planer för anpassning till klimatförändringarna, och i många regioner fick dessa officiellt stöd.

Tack vare Greenpeace och dess anhängare infördes ett förbud mot gräsbränning, 25 grupper av frivilliga skogsbrandmän utbildades i hela landet, och nu har en hel rörelse av mycket skickliga volontärer arbetat tillsammans med Greenpeace för att rädda skogar och torvmossar från bränder i mer än ett decennium.

Detta är bara några av Greenpeace insatser för att skydda naturen i Ryssland under de senaste 30 åren. Organisationen har alltid förlitat sig på sina supportrar- invånarna i landet. Mer än en miljon människor undertecknade namninsamlingar, matade in information på kartor, planterade skogar, släckte bränder och hjälpte till att bedriva forskning. Tiotusentals vanliga ryska medborgare stödde oss ekonomiskt så att Greenpeace kunde existera utan finansiering från staten, politiska partier eller företag.

När Greenpeace International nu förbjuds för sin kritiska hållning i miljöfrågor kommer Ryssland att berövas en av sina ledande experter på miljöproblem och dess lösningar, och de människor som försöker skydda naturen kommer nu att berövas en stark allierad. Förbudet mot Greenpeace Internationals verksamhet i Ryssland är ett absurt, oansvarigt och destruktivt steg mitt under klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden.

Kontakt:
Greenpeace International Press Desk: press[email protected], +31 (0) 20 718 2470 (tillgänglig 24/7).