Kemiska bekämpningsmedel som är så giftiga att de är förbjudna att använda inom EU kan ändå hamna på din tacotallrik eller i din drink. Det visar en ny rapport från Greenpeace, som har undersökt importerade limefrukter från Brasilien. Ett nytt handelsavtal, som den svenska regeringen driver på för på EU-nivå, väntas förvärra situationen.

Bara för att vissa kemiska bekämpningsmedel är förbjudna att använda inom EU, betyder det inte att de inte får exporteras till andra delar av världen där de fortfarande får användas inom jordbruket. Det är precis detta som europeiska företag som Bayer, Syngenta och BSF tjänar astronomiska summor på. När Sverige och övriga EU sedermera importerar varor från länder som Brasilien, följer de förbjudna kemiska substanserna med varorna till affärer som Ica och Coop. Slutligen hamnar de på din tacotallrik eller i din drink.

Detta globala omlopp av kemiska bekämpningsmedel väntas öka om det nya, planerade handelsavtalet mellan EU och de fyra så kallade Mercosur-länderna – Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay – går igenom. Den svenska regeringen har tidigare tryckt på för att det nya handelsavtalet ska införas. Det skulle innebära att majoriteten av tullavgifterna på kemiska bekämpningsmedel tas bort, samtidigt som kontrollen av importerade livsmedel skulle minska.

– Det är skandalöst att den svenska regeringen vill att EU ska införa ett nytt handelsavtal med Mercosur. Det skulle innebära att europeiska jätteföretag som Bayer och BSF kan utöka sin export av kemiska bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU. Det skapar en ond spiral som ingen tjänar på i slutändan, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

På certifierade laboratorier har Greenpeace testat 52 importerade limefrukter från Brasilien – och resultatet visar att över 90 procent av dem uppvisar spår av upp till sju olika kemiska bekämpningsmedel. Vissa av bekämpningsmedlen är antingen inte godkända eller förbjudna att använda inom EU, eftersom de har en stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden och innebär hälsorisker för människan.

– Vi får inte glömma att ett nytt handelsavtal mellan EU och Mercosur skulle utsätta den lokala befolkningen och miljön för störst risker. I Brasilien dör i genomsnitt en person varannan dag av förgiftning av kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbruket. I Brasilien är även risken för exempelvis barncancer större på grund av detta. Det måste få ett slut, säger Erika Bjureby.

Greenpeace har tidigare sagt nej till Mercosur-avtalet, då avtalet inte enbart skulle öka det globala omloppet av kemiska bekämpningsmedel, utan även öka import av produkter som kopplas till skogsskövling av Amazonas. Greenpeace driver bland annat en namninsamling mot handelsavtalet som över 95 000 personer har skrivit under.

– Vi menar att exporten av dessa bekämpningsmedel bör förbjudas helt och hållet och att lösningen inte är frihandel. För de privatpersoner som vill undvika att få i sig farliga ämnen, rekommenderar vi att handla ekologiskt i den mån det är möjligt eftersom kemiska bekämpningsmedel inte får användas inom det ekologiska jordbruket överhuvudtaget, säger Erika Bjureby.

Handelsavtalet ska behandlas i Ministerrådet 25 maj, där Sverige väntas representeras av bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M).

Om rapporten

·       Av 52 testade limefrukter, uppvisade 51 stycken spår av bekämpningsmedel

·       27 olika bekämpningsmedel hittades totalt, varav en form av biocid, tre herbicider, tio fungicider och 13 insekticider

·       Sex av bekämpningsmedlen är antingen inte godkända eller förbjudna inom EU

·       En tredjedel av de testade limefrukterna innehöll den potentiellt cancerframkallande herbiciden glyfosat

·       Över 90 procent av de testade limefrukterna innehöll spår av upp till sju olika bekämpningsmedel

Kontakt:

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig
[email protected]
+46 79 142 1453

Skydda Amazonas, säg nej till handelsavtalet med Brasilien!

Amazonas behöver din röst – skriv under och hjälp oss stoppa handelsavtalet som kommer öka ödeläggelsen av värdefull regnskog.

Engagera dig