En krabba fångad i en plastmugg vid Batangas i Filippinerna. © Noel Guevara / Greenpeace

Plast i haven är ett gigantiskt miljöproblem som det är bråttom att lösa. Här hittar du fakta om plast och plastföroreningar, vilka förödande konsekvenser de har för livet i haven och mer om hur Greenpeace jobbar för att stoppa plastföroreningar.


Plast är ett enormt problem som hotar våra hav. Visste du till exempel att:

Konsekvenser: Så påverkar plast djuren i havet

Plast hotar livet i haven på två sätt. Både genom att djuren i havet, till exempel sköldpaddor, fastnar i plastskräp, eller att djuren förväxlar plast med föda. Djurens matsmältningssystem är inte gjorda för att bryta ner plast. Istället fyller plasten deras magar och i många fall leder det till att djuren svälter ihjäl.

Undersökningar och rapporter om plast och plastföroreningar i havet visar till exempel att: 

AGERA: Gör din röst hörd tillsammans med oss, skriv under och kräv ett globalt plastavtal som kan stoppa plastkrisen – som förorenar våra hav och vår natur!

Plast tar lång tid att brytas ned

Plast som förorenar vår natur tar hundratals år att brytas ned, det vill säga om den faktiskt bryts ned – vi kan inte vara säkra på att det sker, eftersom plast endast har existerat i några decennier. När plast bryts ned försvinner den inte, istället bryts den ned till mindre partiklar, även kallat mikroplast.

LÄS MER: 8 enkla tips på hur du kan minska ditt användande av plast i vardagen

Vad är egentligen mikroplast?

Mikroplast existerar både som nedbrutna partiklar eller slitage från större plastföremål, och även som avsiktligt tillverkade plastpartiklar, även kallad primär mikroplast. Den primära mikroplasten används ofta i kosmetiska produkter och kemiska hushållsprodukter för en skrubbande effekt. 

Tyvärr hamnar en stor andel mikroplast i haven och vår natur. Mellan en halv miljon och 1,4 miljoner ton mikroplast förorenar haven årligen, enligt en rapport om plast i marina miljöer. För sveriges del har Naturvårdsverket listat de största utsläppskällorna av mikroplast i naturen, där bland annat industriell produktion och hantering av plast, slitage från bildäck, textiltvätt och konstgräsplaner ingår.

LÄS MER: 2021: miljökatastrof i Sri lanka – mikroplast förorenar stränderna

Plast är skadligt för både människor, hav och vår natur

Merparten av all plast som används idag tillverkas av fossila råvaror, som olja och naturgas, och produktionen och förbränningen av fossilbaserad plast bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser. Men förutom det så ingår även ett flertal andra kemiska ämnen i plastförpackningar och studier har visat att ett flertal av dessa kan ha negativa effekter såväl på människors hälsa som vår natur.

Vad är problemet med plast?

Det största problemet med plast är att vi producerar och konsumerar alldeles för stora mängder. Undersökningar visar att det tillverkas cirka 370 miljoner ton plast varje år, och runt 40 procent av detta går till engångsförpackningar. Trots att vi står inför ett enormt plastproblem fortsätter internationella företag att massproducera onödig engångsplast. Multinationella jättar som Coca cola, PepsiCo och Nestlé toppar listan över de värsta plastbovarna – de som står för störst andel plastföroreningar i världen.

Dessa storföretag säger sig bemöta problemet, ofta genom att lägga fokus på återvinning. Även om återvinning är viktigt så kvarstår faktum: med den enorma globala produktion av plast vi har idag, som även väntas öka under de kommande åren, kan vi aldrig lösa den här krisen enbart genom avfallshantering och återvinning.

Dessutom kan merparten av all plast bara återvinnas ett fåtal gånger. Vi måste minska produktionen av plast, företagen måste ställa om och hitta nya lösningar för återbruk och re-fill.

Här är filmen om plast från Greenpeace – som Coca-Cola, PepsiCo och Nestlé inte vill att du ska se.

Vad är lösningen på plastproblemet?

Plastföroreningar är ett globalt problem som också måste lösas internationellt. På Greenpeace jobbar vi för att stoppa plastföroreningar över hela världen och skydda våra hav genom att bland annat:

  • Utföra lobbyarbete mot myndigheter
  • Sätta press på internationella företag och matvarukedjor
  • Undersöka, dokumentera och avslöja de värsta plastförorenarna
  • Arrangera strandstädningar
  • Ställa krav på den svenska regeringen, och världens ledande regeringar, om att bland annat stå bakom ett starkt globalt havsavtal under FN-förhandlingarna våren 2022. Ett avtal som ger möjlighet att skydda de mest utsatta delarna av våra världshav och skapa motståndskraft mot föroreningar.
  • Globala namninsamlingar som denna. Just nu har vi en unik möjlighet att få till ett juridiskt bindande plastavtal i FN, som b.la. kan få storföretagen att fasa ut ohållbar engångsplast som förorenar våra hav – innan det finns mer plast än fisk i haven! Gör din röst hörd med oss och hjälp oss nå 10 miljoner underskrifter, skriv under.

Greenpeace är en oberoende organisation som inte tar emot bidrag från varken myndigheter eller företag. Det är tack vare stödet från privatpersoner som dig som gör att vi kan fortsätta vårt arbete för att skydda vår natur. Vill du vara med och bidra? Bli månadsgivare hos Greenpeace.