Det kan ju tyckas att ordet borrning och hav inte borde vara en naturlig match. Det är för att det inte är det. Det är en fruktansvärd kombo. Men, för er som inte känner er helt övertygande än, så kommer här sju anledningar som kanske kan övertala dig. Enjoy!

1. Vi vet mindre om havet än vad vi gör om månen. Så ifall industrin skulle få för sig att borra längst ner på havets botten, i ett okänt ekosystem, så kommer vi aldrig få veta hur det ekosystemet såg ut före mänsklig påverkan.

2. När en sådan livsmiljö är helt outforskad så vet vi inte heller vilken betydelse det ekosystemet har för varken mänskligheten eller resten av livet på  jorden – då forskningen på sådana djup varit begränsad.

3. De forskare som väl kunnat studera en liten, liten, liten del av dessa ekosystem har sagt att det kan vara som så att havsdjupen innehåller svaret på livets gåta: Nämligen om början till allt livet på jorden startade här.

4. Borrning i havsbottnen skulle förvärra den globala upphettningen. Havet lagrar stora mängder koldioxid i havsbottnen (från djur som dött och sjunkit ner där och därefter blivit en del av sedimentet.). Utan den biologiska mångfalden i haven så hade vi haft 50 % mer koldioxid i atmosfären idag. Borrar vi i bottnen så kommer vi frigöra delar av den koldioxiden – i en redan alldeles för koldioxidtät atmosfär. Bra val, industrin, mitt i en klimatkris.

5. Industrin bakom djuphavsborrning försöker intala allmänheten (och lobba politiker!) att de metaller de borrar efter är nödvändiga för att vi ska kunna utveckla tekniken inom grön energi. Detta är felaktigt då det redan, i existerande elektronik, finns tillräckligt med metaller och mineraler att uppfylla just de mineralbehov teknikföretagen efterfrågar. See ya later, liers.

6. Forskningen har tydligt visat att reservat, där djurlivet kan undgå destruktiv mänsklig aktivitet, är nödvändiga för att det redan hårt pressade djurlivet ska kunna återhämta sig. 90 % av fiskbestånden är idag under hård press. Att tillåta djuphavsborrning i våra hav skulle urvattna (hehe, yes, it was a pun) de krav som forskningen ställer för skydd av djurlivet.

7. Gruvdrift och dess maskiner kommer oundvikligen skada havsbotten långsiktigt. Flera ekosystem i havet är idag under hot, inte bara de på djupt vatten. Djuphavsborrning påverkar alla delar av havet, och med de giftiga metallerna maskinerna släpper ut kan det orsaka utsläpp som sprider sig tusentals kilometer från själva gruvdriften. Mysigare har man ju haft det, så att säga.


Slutsats: Riskerna med djuphavsborrning är för många och stora helt enkelt. Världen står redan inför en rad utmaningar och våra hav är under en sådan press att ännu en destruktiv mänsklig aktivitet kan sätta hela ekosystem ur balans. Dör havet så dör vi, och det hade ju varit surt. Så låt oss inte leka med döden och istället se till att den riskfyllda, miljövidriga verksamheten hamnar där den hör hemma: I graven. 🙂

Maskin som skövlar havsbotten på ädelmetaller genom djuphavsgruvdrift
Stoppa djuphavsgruvdrift!

Våra hav står nu inför ett nytt hot: Djuphavsgruvdrift. Men nu har vi möjlighet att stoppa industrin innan den börjat. Skriv under för att skydda livet i havet!

Engagera dig