Vi är på väg till ett mycket speciellt ställe mitt i Bermudatriangeln: Sargassohavet. Här finns bland det klaraste havsvattnet på planeten och här bor en fantastisk myriad av liv och mycket av det livet hittar vi ingen annanstans på jorden.

Idag har Sargassohavet ett stort problem: plast. Precis som det stora sopområdet i Stilla Havet så ligger Sargassohavet mitt i en subtropisk havsvirvel, vilket innebär att det omges av havsströmmar som samlar upp och trycker skräp och plast inåt. Det är som mitten på en strömvirvel. Den här strömvirveln är viktig, för den håller kvar Sargassos speciella flytande sjögräs som funkar som en skyddande barnkammare för fisk och havssköldpaddor.

Den plast som trycks inåt i virveln är ett stort problem för djurlivet. Sköldpaddor och valar sätter den i halsen och kvävs och fiskar äter den och vidarebefordrar på så sätt plast i näringskedjan, faktiskt hela vägen till de människor som äter fisk och skaldjur.

Plastic Waste in Verde Island, Philippines. © Noel Guevara / Greenpeace

Plast dödar våra hav! Det har du säkert hört oss säga flera gånger men det som du kanske inte hört är att vi inte bara arbetar på en lösning på plastproblemet på land utan också på sätt att hjälpa haven hantera plastkrisen. Det vi föreslår är skapandet av stora marina reservat på internationellt vatten. Det innebär naturreservat som skyddar livet och ekosystemen och på så sätt hjälper dem att återhämta sig.

Just nu är vi på vår mest ambitiösa resa någonsin för att få världssamfundet att ta ställning för att skydda våra hav.

Som en del av vår expedition mellan nord- och sydpolen gör Greenpeace fartyg Esperanza ett stopp i Sargassohavet för att visa varför just denna plats är så pass unik att den måste skyddas under det nya globala havsavtal som just nu förhandlas i FN. Sargassohavet är en av de platser som borde skyddas allra först, inte minst på grund av den effekt som plast har på området.

Låter det snurrigt? Att skapa ett reservat hindrar väl inte plasten?

Tänk såhär: Om du är sjuk så är ju något av det värsta du kan göra att stressa kroppen. Tänk dig att jogga när du har feber. Du behöver ju vila.

Miljön funkar på samma sätt: När den är under press från exempelvis plastföroreningar eller klimatkris så är den bästa medicinen vila från andra saker som stressar miljön, så som överfiske, tung trafik och gruvdrift på havsbotten.

Om vi kan begränsa dessa saker genom att skapa ett havsreservat så kan Sargassos “immunsystem” på ett bättre sätt hantera plasten, åtminstone tills stora företag hålls ansvariga för den plast de producerar och åläggs att städa upp efter sig.

Följ vår expedition och bli en del av historieskrivningen genom att skriva under vår namninsamling för ett nytt globalt havsavtal och genom att hjälpa oss att sätta press på stora bolag så att de slutar med engångsplast.

 

– Arlo Hemphill

Arlo Hemphill är kampanjledare för havsfrågor på Greenpeace i USA och är just nu ombord på Greenpeace fartyg Esperanza och på väg till Sargassohavet

Havsleguan i Galapagos
Skapa skyddade havsreservat!

2024: nu måste vi se till att det globala havsavtalet skapar verkligt skydd för haven! Skriv under och följ med på vår resa för att skydda haven

Engagera dig