Medan människor och regeringar världen runt börjar agera mot klimatförändringarna, går den norska regeringen i motsatt riktning genom att öppna för ny oljeborrning i Arktis. De riskerar därmed människors liv och hälsa. Det är därför vi stämmer den norska regeringen. Att vinna det här fallet kan få stor effekt för hela världens klimatarbete. Här är fyra orsaker till varför vi tror att detta kan bli en historisk milstolpe.

Miljontals fat olja skulle stanna kvar i havets botten

Om vi vinner rättsfallet kommer miljontals fat olja att stanna i marken istället för att förbrännas och hamna i atmosfären. Det vore verkligen bra för vår kamp mot klimatförändringarna, speciellt eftersom det finns mer olja i de redan existerande oljefälten än vi kan förbränna utan att hamna långt över målet att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader.

Vi skickar ett budskap till fossilindustrin – oljans tid är snart förbi

De förnybara energikällornas framgångar visar tydligt att oljans tid snart är slut.

De förnybara energikällornas framgångar visar tydligt att oljans tid snart är slut. Vi har redan sett hur kolkraften minskar, och oljan står näst på tur. Vi har redan lösningarna, nu är det bara en fråga om ambitionsnivå och vilja.

Fossilindustrin gör dock sitt bästa för att hindra omställningen till förnybar energi. De söker efter mer olja på extrema platser som Arktis. Det ökar riskerna kostnaderna, och risken för olyckor. En seger i rätten skulle också visa att klimatavtalet i Paris verkligen har förändrat förutsättningarna för fossilindustrin på riktigt.

Skapa ett internationellt prejudikat

Vi utmanar norska regeringens beslut att öppna för ny oljeborrning, och utgår ifrån §112 i den norska grundlagen. I korthet garanterar lagen:

1) Alla människor och kommande generationer rätt till en hälsosam miljö

2) De statliga myndigheterna ska implementera dessa rättigheter.

Det som sker i den norska rättegången kan ge eko i rättssalar världen över. Ett 90-tal länder har dessa rättigheter inskrivna i sin grundlag.

Rättsväsendet i andra länder måste naturligtvis inte ta hänsyn till vad som sker i Norge under norsk lag. Men de nämnda rättigheterna är universella, och vad som händer i ett land har betydelse för andra. Vi kan förvänta oss att domstolar runt om i världen kommer att titta på fallet People vs. Arctic Oil.

Inspirera och uppmuntra andra att hålla politikerna ansvariga
Rättegången kan inspirera andra att hålla politiker ansvariga.

Rörelser bildas av enskilda handlingar. Om vi vinner i Oslos domstol kan det inspirera fler att ställa sig upp och hålla sina politiker ansvariga för sin klimatlöften och sätta människors liv och hälsa före oljebolagens expansionsplaner.