I mars 2022 inleds FN-konferensen COP15 – ett möte som kommer att få avgörande betydelse för den biologiska mångfalden på jorden.

Greenpeace kommer att närvara på COP15. Vi kämpar för att få ett Parisavtal för biologisk mångfald som skyddar minst 30 % av land och hav till senast 2030. Vi har lyckats förut, nu kämpar vi för att göra det igen.

Lokala fiskare i färgglada traditionella båtar med skyltar som visar budskap om att “Skydda haven” © Pape Diatta Sarr / Greenpeace

Vad är konventionen om biologisk mångfald COP15?

COP15 är FN:s 15:e toppmöte om biologisk mångfald. Denna gång samlas världens ledare i Kunming, Kina. Konferensen är vanligtvis vartannat år, men på grund av COVID-19 så har den flyttats fram fyra gånger. Den senaste, COP14, hölls 2018.

Årets konferens om biologisk mångfald är den viktigaste hittills. Var tionde år samlas världens ledare för att sätta ett ramverk för de kommande tio åren, och det ska bestämmas under COP15 – vilket sätter tonen för de viktiga åren fram till 2030.

Det här är en viktig möjlighet att få ett globalt skydd för vilda djur och biologisk mångfald. Och de beslut som tas kommer att få stor betydelse för allt liv på jorden, även oss människor.

Lite mer bakgrund: 

  • COP för biologisk mångfald (Även kallad CBD) är en konferens som ratificerats av 196 regeringar runt om i världen. 
  • Dess mål är att upprätthålla världens ekologi. 
  • CBD uppstod samtidigt som FN:s klimatkonvention vid Rio Earth Summit 1992.

Varför är COP15 i Kunming viktigt?

Den snabba förlusten av biologisk mångfald, är tillsammans med klimatförändringarna, det största hotet mot allt levande på vår planet. Idag är bara 15 % av världens skogar intakta, och bara 3 % av världens hav är fria från trycket av mänsklig exploatering.

I Amazonas har skövlingen ökat med 64 % jämfört med förra året, vilket motsvarar en skövlad yta lika stor som 15 Manhattan. © Daniel Beltrá / Greenpeace

Forskare har jämfört den snabba förlusten av biologisk mångfald med det historiska massutdöendet som utplånade dinosaurierna. Men den här gången är det inte en meteorit som orsakar massutdöendet, utan vi människor.

Det har orsakats av vår exploatering på land och i hav, föroreningar och klimatförändringar. Nu hotas omkring en miljon djur- och växtarters, vilket är mer än någon annan gång i mänsklighetens historia.

Om utvecklingen fortsätter så kommer det öka risken för ännu fler massutdöenden och påverka ekosystemtjänster som förser oss med vatten, livsmedel, medicin och skydd mot nya pandemier.

COP15 i Kunming är vår bästa chans att stoppa massutdöende på en global skala, innan arter och ekosystem försvinner bortom vår kontroll.

Vad behöver regeringar göra under COP15?

COP15 är en viktig möjlighet för regeringar att forma en ny, hållbar relation med naturen. För att lyckas behöver vi få igenom dessa mål:

  • Ett globalt skydd för minst 30 % av land och hav till senast 2030
  • Erkännande av urfolkens och lokalsamhällens rättigheter, och göra det möjligt för dem att vara beslutsfattare och en partner för skydd av biologisk mångfald och ekosystem.
  • Tydliga planer för hur besluten ska finansieras och genomföras
Miljontals människor har runt om i världen demonstrerat för att världens ledare ska lyssna på forskare och agera därefter.

Ett skydd av 30 % av land och hav kommer att innebära ökade rättigheter för urfolk och lokalsamhällen. Men detta kommer inte att bli verklighet utan tydlig planer för finansiering och genomförande.

Därför är det viktigt att regeringarna går ifrån COP15 i september med tydliga globala mål för vart vi ska, och hur vi kommer dit.

Vad gör Greenpeace?

Greenpeace kommer att närvara på konferensen eftersom att det är viktigt att ha experter vid förhandlingsbordet. Vi kommer att observera, bidra och pressa ledarna att sätta ett ambitiöst ramverk.

Vi kräver utökade rättigheter för urfolk och lokalsamhällen – vilket även inkluderar landrättigheter. Och vi kommer pressa världens ledare för globalt skyddade områden som motsvarar minst 30 % av land och hav senast 2030, samt ligga på för tydliga planer om hur ett ambitiöst ramverk ska finansieras och genomföras.

Greenpeace kommer delta på både COP15 och dess inför-möten eftersom detta är en avgörande möjlighet, i en avgörande tid, för att skydda och återställa jordens natur.

När FN:s världsskogskongress skulle börja i Durban, så uppmanade aktivister från Greenpeace att delegaterna skulle agera för att skydda Kongobäckenets regnskog. © Mujahid Safodien / Greenpeace

Vad händer nu?

Det har hittills hållits tre möte av förhandlingar inför COP15, det senaste i mars 2022 som resulterade i fler frågor än svar. När förhandlarna lämnade mötet så kunde de endast enas om att boka in ett fjärde möte som kommer att hållas i Nairobi, Kenya.

Vi hoppas att mötet i Genéve lyckades återskapa förtroendet mellan parterna, så att vi kan se pålitliga framsteg i Nairobi, vilket kommer att vara viktigt för att få igenom ett ambitiöst globalt ramverk under COP15 senare i höst.

COP15 kan avgöra ödet för jordens biologiska mångfald – du kan stötta Greenpeace arbete för naturen genom att bli månadsgivare.

Stöd vårt arbete – bli månadsgivare

Vi människor har orsakat den snabba förlusten av biologisk mångfald som hotar allt liv på jorden, och riskerar att förvärra klimatkrisen.

Men – den biologiska mångfalden går att rädda. Det går att stoppa skövlingen, det går att stoppa överexploateringen av våra hav och det går att ge naturen en chans att återhämta sig.

För att lyckas så behöver vi ett Parisavtal för biologisk mångfald som skyddar minst 30 % av land och hav till senast 2030.

Under klimattoppmötet COP15 i Frankrike så hade Greenpeace en nyckelroll. Genom kunskap och forskning så bidrog vi till att världens ledare skrev på Parisavtalet – en global överenskommelse om att bromsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Det var en otrolig framgång för klimatet, och nu kämpar vi för att lyckas med att nå lika stor framgång för biologisk mångfald. Vi gör det genom forskning, genom att avslöja företag som begår miljöbrott och genom aktioner som pressar världens ledare till handling.

Nu vill vi be dig om hjälp. Det är ett stort jobb, och för att kunna vara en oberoende röst för vår planet så tar vi inte emot pengar från företag. Därför är stödet från engagerade medborgare som dig helt avgörande.

Vill du göra skillnad? Bli månadsgivare – tillsammans kan vi skapa en bättre och mer hållbar värld för oss och framtida generationer.

Tack för att du är med oss.