Efter din handlingsplan går det inte att smita undan längre

Inom kort ska regeringen presentera sin klimatpolitiska handlingsplan. Risken för att den kommer att likna mer av en klimatpolitisk devalveringsplan är dock överhängande stor. Om regeringen inte sitter på ett ess i rockärmen och i stället slopar eller försvagar klimatmålen bör miljöminister Romina Pourmokhtari leva upp till sitt tidigare löfte om att avgå, skriver vi i Aftonbladet Debatt.

Hur regeringen tänker nå klimatmålen har länge varit höljt i dunkel. Regeringen är medveten om att nuvarande politik leder till ökade utsläpp och missade klimatmål. Det redogör regeringen själv för i höstbudgeten.

Likväl har svaret alltid varit att regeringen ska återkomma i frågan när den klimatpolitiska handlingsplanen presenteras. Så har det låtit i över ett år när kritiska frågor om ökade utsläpp och klimatmålen har ställts. Vi återkommer, ni får vänta, ha tålamod.

Nu är november månad här och tiden har hunnit ikapp. Det är bara en tidsfråga innan handlingsplanen ska presenteras och regeringen tvingas lägga korten på bordet efter att ha trängt in sig i ett hörn.

Om regeringen inte sitter på ett ess i rockärmen, verkar en smaklös väg ur ett fundamentalt misslyckande att nå klimatmålen ligga nära till hands.

Läs hela debattartikeln i Aftonbladet.