Till regeringens nationella klimatmöte prioriteras näringslivet framför miljörörelsen. Det löser ingen klimatkris – tvärtom förminskar det nödläget. Det hela framstår som ett skämt och ett spel för gallerierna, skriver vi och 15 andra organisationer i en debattartikel i Expressen.

Klimatomställningen måste ha medborgerlig förankring. Trots det kommer ytterst få organisationer från civilsamhället och miljörörelsen att finnas representerade på regeringens nationella klimatmöte den 16 juni. 

Från miljörörelsen är endast representanter från tre organisationer inbjudna – medan ingen från ungdomsrörelsen är välkommen. I stället är majoriteten av de 274 inbjudna gästerna från näringslivet. Många av dessa är dessutom knutna till industrier som är bland de mest destruktiva och exploaterande av människor och planet.

När den klimatpolitiska handlingsplanen har diskuterats bakom stängda dörrar under våren har ingen från miljörörelsen funnits med för att bidra med expertis om hur klimatmålen kan nås. Även här har näringslivets inspel prioriterats.

Läs hela debattartikeln i Expressen.

Övervsvämningar i Slovenien. Augusti 2023.
Klimatkrisen – kräv att politikerna agerar!

Kräv att världens ledare agerar mot klimatkrisen. Forskningen är tydlig – vi måste sluta investera i det som förstör vår planet. Gör din röst hörd och kräv en politik för framtiden!

Engagera dig