Det så kallade Energistadgefördraget (Energy Charter Treaty, ECT) är ett handelsavtal som går tillbaka ända till 1994. Det är ett internationellt avtal som sägs vilja utgöra en multilateral ram för energisamarbete för de 53 medlemsländerna runt om i världen. Detta kan låta harmlöst, ja rentav rimligt, men bakom fasaden döljer sig ett avtal som försvårar den avgörande omställningen av världens energiproduktion vi behöver göra för att möta klimatkrisen.

Energistadgefördraget har nämligen blivit ett av fossilindustrins viktigaste verktyg för att sätta käppar i hjulet för en ambitiös klimatpolitik.

Rent konkret ger fördraget energibolagen möjligheten att stämma medlemsländerna på miljardbelopp vid särskilda domstolar (så kallade ISDS). Bolag vars affärsmodell går ut på att producera energi på ett miljöfarligt och klimatskadligt sätt får alltså genom ECT rätten att stämma stater för de tänkta framtida vinster de skulle kunnat få om de sluppit anpassa sig till nya klimat- och miljöregler och istället fått fortsätta sin smutsiga verksamhet så länge de velat.

Att bolag stämmer stater för skärpt miljöpolitik med hjälp av ECT har hänt, inte bara en, utan flera gånger.

Fördraget är nämligen så konstruerat att det ger industrin rättigheter medan stater bara har skyldigheter. Avtalet ger bolagen en helt laglig gräddfil att kringgå nationella och europeiska domstolar och rikta skadeståndskrav gentemot stater som vill driva på för en kraftfull och ambitiös klimat- och energiomställning. Som medborgare har vi dock ingen insyn i eller påverkan på dessa processer, och stater kan inte heller använda dessa domstolsprocesser för att rikta krav mot bolagen för verksamheter som till exempel förorenar hav och luft eller accelererar klimatkrisen.

Det senaste exemplet på hur fördraget tillämpats kunde vi se i början av februari då den tyska energigiganten RWE tillkännagav att de stämmer Nederländerna i en ISDS-process och kräver 1,4 miljarder Euro i ersättning. Anledningen till att de vill kompenseras är att Nederländerna (efter en uppmärksammad process där den nederländska regeringen tvingats skärpa sina klimatåtgärder) beslutat att avveckla sin kolkraft vilket gör det olagligt att bränna kol efter 2030. 

Även svenska Vattenfall har utnyttjat samma fördrag. Redan 2009 stämde Vattenfall Tyskland och begärde 1,4 miljarder Euro för skärpta miljöstandarder som infördes på det koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg. Ärendet avgjordes efter en förlikning där regionen gick med på att lindra miljökraven för kraftverket. Med andra ord använde svensk statliga Vattenfall Energistadgefördraget för att urholka och försvaga tysk klimatpolitik.

Men detta är inte det enda exemplet där statliga Vattenfall har utnyttjat Energistadgefördraget för att kräva skadestånd för en skärpt miljöpolitik. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i mars 2011 beslutade Tyskland att avveckla all sin kärnkraft till 2022, ett beslut som “drabbade” Vattenfall som hade kärnkraftverk i landet. 2012 inledde därför Vattenfall en process, som alltjämt pågår, där man kräver uppskattningsvis 700 miljoner Euro i skadestånd för beslutet.

Men också svensk miljöpolitik hotas av fördraget. Det Australiensiska prospekteringsbolaget Aura Energy har hotat att stämma Svenska staten i en ECT-process. Skadeståndskravet uppgick när processen inleddes till omkring 17 miljarder kronor, en summa som i sig till och med är större än hela Sveriges årliga klimat- och miljöbudget. Bakgrunden är att Sveriges riksdag dessförinnan beslutat att skärpa sin miljölagstiftning och förbjuda utvinning av uran.

Ska miljö- och klimatpolitik dikteras av enskilda bolag som primärt tjänar sina aktieägares intressen? Självklart inte. Därför bör Sverige tillsammans med våra nordiska grannar och andra EU-länder lämna Energistadgefördraget. 

Den 2 mars inleds ett möte för att “modernisera” Energistadgefördraget. Problemet är att denna process har pågått väldigt länge utan resultat. EU har krävt en ändring i fördraget så att fossilbolagens möjlighet att stämma länder tas bort. Men samtidigt föreslår de en tioårsperiod innan detta ska ske och dessutom kräver förändringar av detta slag konsensus av samtliga medlemsländer. Det är uppenbart att försök att reformera fördraget inte kommer att leda till de förändringar som är nödvändiga. Det enda rimliga är att överge och begrava Energistadgefördraget helt och hållet.

Du kan hjälpa till: skriv under namninsamlingen för att avskaffa Energistadgefördraget!
Namninsamlingen är del av en gemensam kampanj mellan fler europeiska organisationer och gräsrotsrörelser, bland annat Climate Action Network.