Just nu håller EU på med ett lika ambitiöst som viktigt projekt. Ett projekt som ska bidra till att våra samhällen ställer om till att bekämpa klimatförändringen och återupprätta den biologiska mångfalden. Kort sagt – att lägga viktiga byggstenar för en hållbar värld!

Det som det handlar om är EU:s så kallade taxonomi. Ett projekt som syftar till att definiera vad hållbarhet är så att det ska bli enklare för till exempel fondförvaltare att investera i bolag som klassas som hållbara.

Om inte finanssektorn ställer om, och flyttar pengarna från fossilbolag och andra klimatskurkar till långsiktigt hållbara verksamheter så kommer vi inte att lyckas nå våra klimat- och miljömål. Det är därför det är ett mål i Parisavtalet att finansiella flöden ska göras förenliga med en väg mot låga utsläpp av växthusgaser.

Det ironiska är att hela taxonomiprojketet har kapats av lobbyister från gas- och kärnkraftsindustrin. De oroas över att investerare kan komma att dra öronen åt sig om inte dessa verksamheter inkluderas i taxonomin. 

Och det med rätta. Det är ju faktiskt det som är hela syftet med taxonomin – att klassa det som är långsiktigt hållbart för att därmed ge en vägledning av vartåt våra resurser ska riktas.

Men att klassa fossilgas och kärnkraft som hållbart vore att underminera hela taxonomin och göra den fullkomligt meningslös. Men inte bara det, det skulle göra den till ett farligt instrument som riskerar att bidra till en förorenad miljö och accelererande klimatkris.

Du kan hjälpa till – stoppa EU:s grönmålning av gas och kärnkraft!