Norska staten tvingas stå till svars för sin oljeborrning i Arktis när de möter miljöorganisationerna Natur og Ungdom och Greenpeace Norden i Högsta domstol 4 – 12 november. Klimaträttsfallet är det första i sitt slag som åberopar miljöparagraf §112 i den norska grundlagen, och utreder huruvida borrningen efter olja och gas i Arktis är förenligt med Norges åtagande enligt Parisavtalet. En vinst för miljöorganisationerna skulle kunna stoppa oljeborrning i Arktis och skapa ett prejudikat för liknande rättsfall runt om i världen.

– Att öppna Arktis för oljeborrning mitt i en brinnande klimatkris är oacceptabelt. Vi hoppas att Högsta domstolen ser norska statens ansvar för den globala klimatkrisen och förklarar oljelicenserna i Arktis ogiltiga, säger Frode Pleym, chef för Greenpeace Norge.

Greenpeace Norden och Natur og Ungdom stämde redan 2016 den norska regeringen för att ha öppnat upp för oljeborrning i Arktis. Bland oljebolagen som fått tillstånd återfinns bland andra Equinor (före detta Statoil) och svenska Lundin Petroleum.

Sedan dess har fallet överklagats för att nu tas upp i Norges Högsta domstol. Miljöorganisationerna argumenterar för att de nya oljelicenserna strider mot den norska grundlagen §112, som fastställer alla människors rätt till en hälsosam miljö och ålägger regeringen att säkra denna rättighet också för kommande generationer.

Målsägande stöds även av Besteföräldrarnas klimatkampanj och Jordens vänner Norge och har fått officiellt stöd av bland annat FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och miljö, David Boyd.

Förra veckan avslöjade dessutom NRK att norska regeringen har undanhållit en hemlig rapport som visade att oljeborrning i Arktis riskerar att generera stora ekonomiska förluster. Men varken skattebetalarna eller Stortinget fick ta del av informationen innan Stortinget godkände öppnandet av nya oljefält. Det tills nu hemliga dokumentet motsäger statens genomgående argument om att öppnandet av dessa oljefält, oavsett omständigheter, är en vinstaffär.

Även om norska hovrätten dömde till statens fördel i januari 2020, så innehöll domen redan då viktiga segrar för organisationerna. Domstolen slog fast att den norska grundlagen innebär en lagstadgad rätt till en hälsosam miljö och att norska statens ansvar inkluderar även de skador på miljö och klimat som norsk olja bidrar till när den förbränns utanför landets gränser.

Norge är världens sjunde största exportör av klimatskadliga utsläpp och landet har idag fler aktiva oljefält nu än vad de någonsin haft.

– Det är uppenbart att Norge har ett ansvar att inte producera mer olja och gas än vad klimatet kan hantera. Att borra efter mer olja och gas är att sabotera kommande generationers chanser att växa upp i en hälsosam miljö, säger Therese Hugstmyr Woie, ledare för Natur og Ungdom.

Ärendet kommer att behandlas av högsta domstolen under sju dagar, från 4 november till 12 november. På grund av Covid-19 kommer förhandlingarna att hållas digitalt. Förhandlingarna kommer streamas av miljöorganisationerna på denna facebooksida.
Dom förväntas i slutet av december eller början av januari.

Dokument och foto
Mediabriefing
Foto/video finns här (uppdateras under veckan)

Kontakter
Frode Pleym, Norgechef Greenpeace: +47 97307378
Therese Hugstmyr Woie, ledare Natur og Ungdom: +47 90727377
Daniel Bengtsson, kommunikationschef Greenpeace Nordic: + 46 70 300 95 10