9 mars 2022. Greenpeace Ungern arrangerar en fredsmanifestation i Budapest. Tusentals människor skapar ett enormt fredstecken som en protest mot invasionen av Ukraina och som ett sätt att uttrycka sitt medkännande med de oskyldigt drabbade av kriget. © Bence Jardany / Greenpeace

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat spelplanen för EU:s så kallade taxonomi för hållbara investeringar. Nu mer än någonsin, är det av yttersta vikt att Europa tar nödvändiga steg i energiomställningen. Politiken måste både minska effekterna av klimatförändringarna och stärka europeisk och global fred.

Sveriges regering måste nu formellt begära att EU-kommissionen drar tillbaka förslaget att inkludera fossilgas och kärnkraft i EU:s så kallade taxonomi. Den uppmaningen riktar Greenpeace till finansmarknadsminister Max Elger i ett brev.

Tidigare i år föreslog EU-kommissionen att fossilgas och kärnkraft ska ingå i taxonomin, dvs klassas som “hållbara” investeringar. Men att göra detta vore ett stort misstag. Det skulle befästa Europas energiberoende av Ryssland och skulle dessutom motverka EU:s möjligheter att så snabbt som möjligt gå över till ett hållbart och förnybart energisystem, något som är av yttersta vikt för såväl människor, planeten som freden.

Ryssland är den största leverantören av fossila bränslen till EU. 2019 kom 40 procent av EU:s import av fossilgas från Ryssland. Energiimporten till EU från Ryssland var under 2020 värd 60,1 miljarder euro. När det gäller kärnkraft levererades hela 20 procent av EU:s uran av Ryssland under 2020.

I samband med förra veckans energiplan, den så kallade ”REPowerEU” som syftar till att minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen konstaterade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att ”vi helt enkelt inte kan lita på en leverantör som uttryckligen hotar oss”.

Detta står i skarp kontrast till kommissionens förslag, vilket skulle generera enorma intäkter till den ryska statsledningen. Eller med den ryske energiministern Shulginovs ord: EU:s taxonomiförslag skapar ”inte risker, utan en rad möjligheter” för Ryssland att sälja mer gas och råvaror för kärnenergi.

Vid ett seminarium om hållbara finanser den 15 mars sade Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef vid Finansinspektionen att “taxonomin ska hjälpa oss att se till att vi har samma bild av vad en hållbar investering är”. Wettergren konstaterade också att det vore “orimligt” att en fond som äger ryska statsägda bolag ska kunna kalla sig hållbar.

Lika orimligt som ohållbart vore det att om EU:s taxonomi skulle ge grönt ljus till just det som gynnar den ryska krigskassan allra mest: den ryska energisektorn.