Kärnkraft – riskabel och dyr bromskloss för energiomställningen

Kärnkraft är en problematisk energiform som behöver avvecklas snarast möjligt eftersom den medför stora risker för människor och miljö. Att bygga ny kärnkraft är dyrt, tar lång tid och står i vägen för den nödvändiga omställningen till hållbar förnybar energi.

Många människor i protest mot kränkraft. De bär skyltar neongula skyltar där det står stoppa kärnkraftsexpansion på engelska.
Två kyltorn släpper ut ånga mot en natthimmel. i förgrunden en blå projektion som lyder "fara" på engelska, alltså danger

Problemet med kärnkraft

Kärnkraft har stora negativa konsekvenser för vår miljö. Den kräver bränsle i form av uran, som bryts med stora hälso- och miljörisker som följd. Den är riskabel och kräver omfattande säkerhetsrutiner, som flera gånger ändå visat sig otillräckliga, med katastrofala olyckor som följd. Och den lämnar efter sig radioaktivt avfall som måste förvaras säkert i 100 000 år – ett problem som vi ännu inte hittat en lösning på.

Kärnkraft är en säkerhetspolitisk risk eftersom den gör ett land beroende av ett fåtal leverantörer och av ett storskaligt energislag, till skillnad från decentralicerad förnybar energi. Kriget i Ukraina har också visat på riskerna med kärnkraft eftersom hot mot och ockupation av kärnkraftverk kan vara en del av krigföring. Ett småskaligt förnybart energisystem är inte bara hållbarare, det är också säkrare eftersom det levererar en robust produktion som inte kan slås ut av olyckor eller attacker så som storskalig och riskabel kärnkraft kan.

Kärnkraft är en falsk klimatlösning. Att bygga kärnkraft tar en väldig tid och kostar enorma summor. Men klimatkrisen är här och nu och kräver att vi ställer om samhället nu, inte åtgärder som eventuellt ger effekt om 10-15 år. I Finland och Frankrike har byggen av nya reaktorer tagit omkring 20 år och kostnaderna beräknas till över 100 miljarder. Även mindre, så kallade modulära reaktorer (SMR), kommer inte kunna att bli klara förrän en bit in på 2030-talet och kosta stora summor om de ska ha någon vidare betydelse i elsystemet.

Kärnkraft är en distraktion från de verkliga lösningarna som redan existerar. Genom att lägga resurser på kärnkraft förlorar vi viktig tid som vi behöver i den akuta klimatomställningen. Förnybar energi som sol och vind finns redan, det går snabbt är betydligt billigare och är en central del av den globala lösningen på klimatkrisen. Läser mer om att kärnkraft är inte vägen till en grön och fredlig värld.

Greenpeace verkar för en hållbar energiomställning

En global omställning av energisystemet, bort från smutsig fossil energi och farlig kärnkraft, är helt centralt för att hantera de planetära kriser för klimat och miljö vi befinner oss i. Greenpeace har i decennier agerat för en hållbar energiomställning där en snabb avveckling av kärnkraften är en del av lösningen. Hösten 2015, strax före klimattoppmötet i Paris släppte Greenpeace sitt sista globala energiscenario, Energy[r]evolution. I rapporten visar vi att hela världen kan fasa ut fossila bränslen och kärnkraft och ställa om till hållbar förnybar energi till 2050. I Sverige visade Greenpeace redan 2011 att Sverige kan fasa ut kärnkraften och ställa om till förnybart till 2030. Sedan dess har många andra visat att Sverige kan ha ett 100 procent förnybart elsystem, till exempel Energimyndigheten.

En kärnkraftssymbol har blivit överstruken med en gul krita och strålar har målats så att den liknar en sol.

☢️ GREENPEACE MÄTER STRÅLNINGEN I TJORNOBYL ☢️

I juli 2023 utförde ett Greenpeace-team strålningtester inne i den kontaminerade zonen runt kärnkraftverket Tjornobyl i Ukraina. Forskningsprojektet genomfördess med godkännande av den ukrainska regeringen och i samarbete med forskare från Ukrainas statliga byrå för förvaltning av uteslutningszoner (SAUEZM). Skyttegravar och diken byggdes av ryska soldater under deras ockupation av Tjornobyl-området i mars, där omkring 600 soldater var utplacerade. Vi hittade nivåer av strålning som är minst tre gånger högre än de mätningar som gjorts tidigare av International Atomic Energy Agency (IAEA). Läs mer om kärnkraftens mest katastrofala baksidor här.

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen