Världen har nu mindre än tio år på sig att halvera utsläppen för att därmed undvika de katastrofala konsekvenserna av att temperaturen överstiger 1,5° C. Det innebär mindre än tio år att förändra nästan alla aspekter av våra industriella ekonomier. Det globala samfundet har aldrig tidigare stått inför en så omfattande omvandling. Samtidigt är det möjligt att genomföra. Men det förutsätter att banker och andra finansiella aktörer gör krafttag och styr om kapitalflödena i en hållbar riktning. 

Detta är några av slutsatserna i rapporten Banking on Climate Chaos Fossil Fuel Finance Report 2021. I rapporten som granskar världens 60 största banker konstateras att de sedan Parisavtalet slöts har pumpat in mer än 2 biljoner (32 000 000 000 000) kronor i fossilindustrin. Det är nästan sju gånger mer än Sveriges BNP under förra året.

Värst av de svenska bankerna är SEB, som stöttat denna smutsiga bransch med hela 158 miljarder kronor enligt en granskning av Fair Finance Guide. Av dessa pengar har nästan 34 miljarder pumpats in i oljeutvinning i Arktis under de senaste tre åren. 

Att svenska banker håller hjulen i oljeindustrin snurrande upprör självklart många. Flera avslöjande granskningar i media om finanssektorns roll att elda på klimatkrisen, såsom Kalla Fakta, Kaliber och Klotet de senaste månaderna, har bidragit till att trycket nu är kraftigt på finansiella aktörer att ändra sig. 

Den 30 mars håller just banken SEB årsstämma. Att trycket på banken är stort i klimatfrågan märktes inte minst i samband med den frågestund banken höll inför stämman. Sex av de åtta frågor som ställdes till vd och styrelseordförande handlade om bankens bristande klimatengagemang.

”Eftersom användning av fossila bränslen orsakar ett instabilt klimat är det djupt oetiskt att fortsätta investera i dem” skriver My Schuldt.

”Detta bekymrar mig mycket! Vad är styrelsens och VD:s förklaring?” frågade sig Anna Skarhed.

”Jag är som aktieägare och kund oerhört besviken över detta. Och jag är inte ensam.” konstaterade Birgitta Eriksson.

En av de som skrivit till SEB är Elisabeth Dahlerus Dahlin, som haft sin pensionsförsäkring hos banken i 40 år. Elisabeth har både ställt en fråga och lämnat in en motion till banken som kommer att behandlas vid årsstämman.

”Jag begär som aktieägare i mitt ärende 22 i stämman att SEB ska lägga om sin utlåningspolicy så att inte ett öre till går till fossilindustrin, utan istället till en hållbar och förnybar energiverksamhet”, säger Elisabeth till Supermiljöbloggen.

Även Greenpeace har ställt frågor och lämnat in en motion. Tillsammans med ett 60-tal organisationer kräver vi att finansiella aktörer gör ett åtagande senast vid klimatmötet i Glasgow i höst om att anpassa sin verksamhet till Parisavtalet och att ett 1,5-gradersscenario. 

Vår fråga till SEB och de andra svenska storbankerna är därför: När ska ni sluta finansiera den industri som hotar vår överlevnad?

En orolig isbjörn postar ett krav till SEB:s ägare Markus Wallenberg att sluta investera i smutsig oljeindustri.