Tisdagen den 16 november, presenterade Åsa Lindhagen, miljö- och klimatborgarråd i Stockholm, en budget som på minst en punkt var historisk inom svensk miljöpolitik: Där fanns ett uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra ett fossilreklamförbud på stadens reklamtavlor. Stockholm blir därmed den första svenska staden med ett fossilreklamförbud på plats och sällar sig till ett snabbt växande antal städer i världen som inför begränsningar för reklam kring oljebolag, flygbolag och fossilbilar.

Greenpeace har, tillsammans med organisationen New Weather, i flera år drivit frågan om ett fossilreklamförbud på såväl europeisk nivå som i olika städer. Att politikerna i Stockholm tar tag i frågan är en viktig seger för arbetet för att införa samma begränsningar för fossilreklam som redan finns för t ex cigarettreklam.

Uppdragets exakta ordalydelse i budgeten är: “Kommunstyrelsen ska tillsammans med Stockholms Stadshus AB utreda, i syfte att införa, ett förbud mot reklam, sponsorskap och andra samarbeten som driver fossilbränsleanvändning”

”Vi har ringt och mailat politiker, föreläst på skolor, skrivit debattartiklar och delat ut flygblad. Att se resultat av vårt ideella engagemang är underbart. Nu hoppas vi att förbudet blir så starkt som vi på Greenpeace driver och inte en kompromiss.” kommenterar Alina Schubert, volontär i Greenpeace Stockholms-grupp.

Stockholm leder nu vägen i arbetet med att införa begränsningar för hur mycket oljebolag kan få greenwasha sin klimatskadliga verksamhet och hur mycket flygbolag ska kunna locka till onödigt flygande på medborgarnas egna reklamytor. Antalet reklamtavlor som förbudet kommer gälla är samtliga 300 stycken som Stockholms stad förfogar över. Utöver att tavlorna når många människor, är förbudet ett viktigt steg i att visa för andra städer, politiker och medieägare hur fossilreklamförbud kan se ut. Ett förbud som kan öka hastigheten i den omställning som måste ske för att vi ska klara klimatmål och lämna över en beboelig planet åt våra barn.

Påverkansarbetet kring fossilreklamförbudet i Stockholm har till stor del gjorts av Greenpeace volontärer i Stockholms-gruppen som haft Greenpeace tusentals supporters i ryggen. Våra volontärer har arbetat med att kontinuerligt träffa politiker, etablera samarbeten med andra gräsrotsorganisationer och på andra sätt sprida idén om ett fossilreklamförbud. Tidigare i år blev fossilreklamförbudet en av de vinnande motionerna i den s.k. Klimatriksdagen.

“Fossilreklamförbudet i Stockholm är en hoppfull bekräftelse på att ideellt engagemang i gräsrotsorganisationer fungerar. Detta är demokrati i praktiken.” säger Erika Bjureby, chef för Greenpeace Sverige.

Budgeten från det nya majoritetsstyret innehöll även andra nyheter inom stadens miljöarbete, som t ex att även konsumtionsbaserade utsläpp ska räknas in i Stockholmarnas utsläppsberäkningar.