Biodrivmedelsutredningens förslag skulle ge fler raffinaderier och mer bränsle, inte mindre utsläpp. Greenpeace kommentar på bidrivmedelsutredningen ”Förnybart i tanken”. Publicerades först som replik på Dagens Nyheter.

AI-genererad bild av bil som kört fast i lera

För 54 miljarder ska vi garantera bränslebolagens vinster. Det är vad utredaren Lena Ek kom fram till efter en genomlysning av möjligheterna för utökad biodrivmedelsproduktion i Sverige. Utredaren föreslår alltså ytterligare miljarder i stöd till en drivmedelsbransch som redan är rejält sockrad. Det finns miljarder att hämta för att producera och sälja bränsle av skog, djurkadaver, grödor, mat med mera: Kreditgarantier, industrikliv, klimatkliv, och reduktionsplikt. Dessutom är höginblandade biodrivmedel skattebefriade. Trots detta föreslår utredaren vad som kallas en “intäktsgaranti” där bränslebolagens lönsamhet säkras till en nota på 54 miljarder över 24 år, som skattebetalarna ska stå för.

Argumentet från utredningen att det skulle vara en beredskapsåtgärd med en ökad svensk biodrivmedelsproduktion är rejält haltande. Med mer biobränslen blir vi ännu mer beroende av ett sårbart system med stora råvaruströmmar och långa leveranskedjor, precis som det vi har idag. Bättre då att titta på hur vi kan göra oss mindre beroende av transporter och använda lokal energiproduktion utan utsläpp, exempelvis sol- och vindkraft, för att fylla det behov som finns.

Utredningen sätter dock fingret på en högst relevant fråga: Den begränsade samhällsnyttan av att använda våra skattemedel till att köra ännu djupare ner i fårorna av förlegad teknik. Konjunkturinstitutet kommer i sin miljöekonomiska rapport från 2021 fram till att den samhällsekonomiska nyttan av att öka kolinlagring i skogar och marker är större än den man får genom att göra biobränslen av skogen. Konjunkturinstitutet menar också att det stöd i form av skattesänkning på drivmedel som regeringen drev igenom i slutet på förra året inte kom konsumenterna till del. Men Lena Ek föreslår att vi ska fortsätta att gasa på i leran och lägga ytterligare skattemedel på att öka lönsamheten för bränslebolagen.

Även ur en klimataspekt går biobränsle i denna skala bort. Greenpeace släppte nyligen en rapport där vi kunde visa att biodrivmedel ofta kan orsaka större utsläpp av växthusgaser per energienhet om vi räknar biodrivmedlens utsläpp från avgasröret. Det gör vi inte idag. Utsläppen från biobränslen kommuniceras istället som som förändringar i markkollager vilket i praktiken resulterar i att bränslebolag kan säga att biobränslena sänker utsläppen, när de i själva verket bara flyttats till en annan sektor eller ett annat land. Om vi skulle redovisa biobränsleutsläpp på samma sätt som fossila utsläpp så har Sveriges utsläpp inte minskat alls sedan 1990.

Centralt i utredningen är den vision Lena Ek målar upp, men vi hade hoppats på något mer inspirerande. Väldigt få utanför bränslebranschen kan väl tycka att “fler bioraffinaderier” låter som en eftersträvansvärd framtidsvision. För att få bukt med vårt stora drivmedelsberoende och de utsläpp det medför finns en oslagbar lösning: använd våra skattepengar till att minska vårt transportberoende och sänka utsläppen, inte till att garantera bränslebolagens vinster.

Erika Bjureby

Sverigechef, Greenpeace

Skriv under för att syna biobränslebluffen

På pappret ser det ut som att Sverige stadigt minskat utsläppen sedan 1990, men det är en bluff. Vi har bara bytt ut våra fossila utsläpp till biogena – var med och syna den falska klimatlösningen!

Engagera dig