Idag släpper Greenpeace och New Weather Sverige rapporten “Himlen är full – är det verkligen biodrivmedel vi behöver?”. Rapporten visar att satsningar på biodrivmedel lett till större utsläpp än om bränslebytet inte genomförts.

Ända sedan 1980-talet har Sveriges strategi för att minska utsläppen varit att byta fossila bränslen mot biobränslen, det mest kända exemplet på det är den så kallade reduktionsplikten där försäljare åläggsatt successivt öka inblandningen av biobränsle med fossila fordonsbränslen.

I den officiella statistiken ser det ut som att Sveriges utsläpp stadigt minskar, eftersom biobränsle inte kommuniceras som utsläpp – de anses ingå i den naturliga kolcykeln som “kompenseras” genom växande vegetation och redovisas som förändrat kollager i skog och mark. När bara fossila bränslen räknas så har de svenska utsläppen av växthusgaser minskat, om än mycket långsamt, under 2014 till 2019 med 1,2 procent per år. Men samtidigt har vi politiska styrmedel som gör att vi ökar de biogena utsläppen i samma takt. När fossil och biogen koldioxid läggs ihop har utsläppen inte alls minskat, tvärtom har de ökat sedan referenåret 1990.

– Utsläpp är utsläpp och att inte ha alla korten på bordet vaggar in oss i en falsk trygghet där det ser ut som att vi gör något för klimatet och statistiken blir snyggare. Men det här är det farliga, det gör att vi investerar i fel saker, istället för det som faktiskt skulle minska utsläppen på riktigt, säger Markus Mattisson, kampanjledare Greenpeace. 

Sverige är världens största användare av biodrivmedel och cirka 80 procent importeras. År 2020 kom 86 procent från köttproduktion, från, raps, tallolja eller från palmolja. Nyligen kritiserades bland andra Sveriges vurmande för biobränsle i tidskriften Nature – för att vi exporterar våra klimatavtryck eftersom utsläppen helt enkelt flyttas till det land där bränslet hämtas.

Rapporten “Himlen är full” granskar utsläpp av koldioxid från biobränslen i den svenska vägtrafiken 2020  och summerar utsläppen från förbränning och produktion. Oavsett om man väljer att utgå från de värden som anges i EU:s förnybartdirektiv eller i EU-kommissionens Globiom-rapport visar våra modeller att inblandning av biodrivmedel leder till ökade utsläpp av koldioxid.

– Självklart ska vi fasa ut fossila bränslen, omgående,  men vi måste också tänka på vad vi fasar in. Satsningarna på biobränslen är en dyrköpt förlängning av förbränningsmotorn, som både  fortsätter att fylla atmosfären med koldioxid och  bromsar en riktig omställning. Vi lägger skattepengar på att vara kvar på 50-talet rent innovativt, säger Markus Mattisson.

Rapporten pekar på vikten av angripa grundproblemet med dagens ohållbara konsumtion av energi. Den politiska och innovativa kraften behöver nu läggas på verkliga lösningar, som att minska transporterna och snabba på elektrifieringen. 

Här kan du läsa rapporten:
Himlen är full – är biodrivmedel verkligen vad vi behöver?
Rapporten  är framtagen av New Weather Institute Sverige på uppdrag av Greenpeace.

Rättelse:
I en tidigare version fanns ett korrekturfel där figur sju och åtta hade fått en felaktig källhänvisning. Detta är åtgärdat.

Kontakt:
Markus Mattisson, kampanjledare Greenpeace 
[email protected] Tel: 070 397 66 72
Maria Granström, kommunikationsansvarig Greenpeace 
[email protected] Tel: 0733 64 05 27

Skriv under för att syna biobränslebluffen

På pappret ser det ut som att Sverige stadigt minskat utsläppen sedan 1990, men det är en bluff. Vi har bara bytt ut våra fossila utsläpp till biogena – var med och syna den falska klimatlösningen!

Engagera dig