Livsmedel som kött, mjölk, kakor, tvål och schampo i matvarubutiker över hela Europa kan vara en direkt orsak till förstörelse av livsviktiga skogar i andra delar av världen. Det borde inte vara lagligt och nu har vi möjlighet att ändra på det.

Greenpeace protesterar utanför EU:s högkvarter mot den globala skogsskövlingen.
Greenpeace-aktivister har satt EU-kommissionen i Bryssel i brand med en jättebanderoll, som tar Amazonas bränder till Europa. EU-länderna – inklusive Sverige – har ett gemensamt ansvar för den globala skogsförstörelsen. Nu kan du hjälpa till att påverka EU: s lagstiftning så att våra varor är utan avskogning. ©Tim Dirven/Greenpeace

Ett nytt EU-samråd ger oss nu möjligheten att kräva ett stopp av att produkter från ohållbar skogsskövling hamnar i våra varukorgar.

Greenpeace har gått ihop med Världsnaturfonden WWF och över 100 andra organisationer för att uppmana EU-medborgare att delta i det tre månader långa EU-samrådet som öppnade i september.

För att göra det enklare för fler att vara med har vi skapat en namninsamling där alla som skriver under skickar ett samrådssvar till EU med ett tydligt budskap: att införa en EU-lagstiftning som helt hindrar produkter från global skogsskövling att säljas i Europa.

Världens skogar står på spel

Nu hoppas vi att så många EU-medborgare som möjligt är med och gör sina röster hörda, för otroligt mycket står på spel. Just nu brinner Amazonas regnskog, och från Sydamerika till Afrika och Sydostasien förstörs världens skogar i en alarmerande takt – med katastrofala konsekvenser för klimatet, urfolk och hotade djurarter som har sina hem i skogarna.

80% av skogsskövlingen sker för att skapa utrymme för ny jordbruksmark. Och det är efterfrågan på kött, djurfoder från soja, palmolja och kakao som är drivkraften bakom förstörelsen.

De företag som producerar och handlar med dessa produkter har känt till problemen i åratal, och för tio år sedan lovade över hundra av världens största företag att stoppa all skövling till 2020.

Nu är 2020 här. Och skogarna skövlas och bränns fortfarande. Vi kan inte fortsätta att tro på att de som tjänar pengar på förstörelsen kommer att självmant stoppa skövlingen. Lagstiftning med konkreta krav behövs. De företag, som fortsätter att handla med råvaror kopplade till skogsskövling, måste kunna straffas.

Amazonas regnskog brinner
Världens skogar är i kris, som till stor del också drivs av EU: s import och handel med varor som kött, mjölk, schampo – och soja för att föda jordbrukets många djur. Här är en av alla bränder i Amazonas regnskog, där hela 29 308 nya registrerades enbart i augusti 2020.

En stark EU-lag kan stoppa skövlingen från att hamna i våra varukorgar

Det borde inte vara upp till dig och mig, när vi står stressade i matvarutbutiken, att försöka urskilja innehållsförteckningar med hundratals olika otydliga benämningar på palmolja. Eller att på egen hand behöva utreda när foder av soja från regnskogsskövlad mark ligger bakom våra mejeriprodukter.

Så, när EU nu frågar alla sina medborgare vad vi tycker att EU ska göra för att stoppa skogsskövlingen – är det oerhört viktigt att vi skickar ett tydligt svar: Ta ansvar för Europas avtryck på världens skogar. Inför en EU-lag som säkerställer att vi blir fria från skogsskövling i våra varukorgar.
Gör din röst hörd HÄR.

Frågor och svar

Vad är ett EU-samråd?

EU-kommissionen ber regelbundet allmänheten och andra berörda parter att lämna synpunkter som underlag för sin politik och lagstiftning. När EU öppnar ett samråd om ett specifikt ämne innebär det alltså att du som EU-medborgare kan ge förslag till nya initiativ och prioriteringar, eller på utvärderingar av befintliga lagar och initiativ. Läs mer om EU:s pågående samråd här.

Vad exakt handlar det här EU-samrådet om?

Den Europeiska kommissionen har nu öppnat en online-konsultation där de ber om allmänhetens åsikt gällande vilka åtgärder och prioriteringar man anser att EU borde göra för att motverka vår del i den globala skogsskövlingen. Och nu har vi till och med den 10 december på oss att göra våra röster hörda. Det här är DIN chans att agera och kräva att EU inför en ny kraftfull lag som skyddar världens skogar.

Klart jag vill skydda skogarna! Men hur vet jag vilka svar jag ska fylla i?

Allt du behöver göra är att skriva under vår namninsamling!
För att göra det enklare för fler att delta har vi skapat ett redan ifyllt formulär med svar. Svar som kräver att en ny kraftfull EU-lag införs, en lag som inte bara motverkar destruktiv skogsskövling, utan även bidrar till att bevara ekosystem och stoppa massutrotning av arter, samt skyddar mänskliga rättigheter – där urfolk och lokala grupper är inkluderade. Vissa av frågorna i svarsformuläret har lämnats obesvarade, då vi medvetet valt att inte fokusera på frågor som lyfter fokus från behovet av en ny lagstiftning – eller det faktum att ansvaret ligger hos våra politiska ledare.
Till exempel så anser inte vi att konsumentinformation är ett avgörande verktyg för att bekämpa skogsskövling, då ansvaret för hållbarhet inte ska läggas över helt på den enskilde konsumentens axlar!

Läs mer om projektet Together4Forests och de övriga organisationerna som deltar på Together4Forests.eu