Skogsbränder i Amazonas oktober 2018

Skogsbränderna som rasar i Amazonas är en akut krissituation och tragedi för hela vår planet. Bränderna har ökat under de senaste dagarna, och hittills i år är antalet bränder 145 procent högre än samma period 2018. Nästan 73 000 bränder har hittills dokumenterats i världens största regnskogsområde.

Den dramatiska ökningen av skogsbränder i år har en tydlig koppling till president Bolsonaros regerings systematiska nedmontering av regelverk och institutioner, som har haft som uppgift att övervaka och skydda den brasilianska regnskogen. 

Bränderna är ett resultat av en pågående global kris kopplad till hur vi producerar och konsumerar mat. Regnskog huggs ner och bränns upp dagligen världen över, och industriellt jordbruk står idag för 80 procent av den globala skogsskövlingen. 

Vad beror bränderna på?

Bränder har alltid varit ett hot mot Amazonas. Det är så jordbruksföretag rensar mark för att göra plats för nötkreatur och soja, som främst används som djurfoder.

I slutändan är det konsumtionen av kött, soja, palmolja och andra produkter som driver på skövlingen av regnskogen och vars påverkan på klimatkrisen och planetens mest känsliga ekosystem vi måste adressera.

Skogsbränder och klimatförändringar fungerar i en ond cirkel: när antalet bränder ökar, så gör också växthusgasutsläppen det, vilket ökar planetens temperatur och förekomst av extrema väderhändelser som värmeböljor, torka och ytterligare bränder.

Förutom att öka utsläppen bidrar avskogningen direkt till förändringar i nederbörd och förlänger torrsäsongen vilket ytterligare påverkar skog, biologisk mångfald, jordbruk och människors hälsa.

Vi har ett ansvar att konfrontera felaktiga regler och policys och de företag och individer som tjänar pengar på miljöförstöring. För ett par veckor sedan gick FN ut och varnade för konsekvenserna av att inte radikalt förändra hur vi använder vår mark och producerar mat. Vi ser de konsekvenserna just nu. Och vi måste alla kräva förändring. 

Hur jobbar Greenpeace konkret i den pågående krisen?

Greenpeace övervakar och rapporterar in bränder i Amazonas sedan flera år tillbaka, och larmar om dess risker och konsekvenser. Vi har undersökt, avslöjat, dokumenterat och rapporterat från skogsskövling i Amazonas i snart 27 år och pressat regeringar runt om i världen att skydda regnskogen.

Under våra dokumentationer från luften har vi under 2019 identifierat och rapporterat in bränder från skyddade områden som urfolks marker och naturreservat som riskerar att utplånas.

Vår internationella organisation ger nu pengar och stöd för att hantera den pågående krisen i Brasilien. Vi arbetar med politisk påverkan i städerna samtidigt som vi arbetar i Amazon-regionen för att hjälpa bland annat de urfolk som är mest drabbade av krisen.

Vi ska bland annat flyga över skogarna för att ytterligare dokumentera bränderna och där det är möjligt, även undersöka hur de startade. 

Vi mobiliserar också så kallade “rapid response teams” på marken i Brasilien som fortlöpande tacklar olika utmaningar kopplade till den pågående krisen.