Enbart i Brasilien är Amazonas hem till mer än 24 miljoner människor, vilket innefattar bland andra hundratusentals urfolk som tillhör 180 olika grupper. De är skogens väktare. Det är de som heroiskt – ibland med sina liv som insats – kämpar mot storskaliga ohållbara energiprojekt, jordbruk-, gruv- och skogsindustri. Ofta ses de av regeringen och storföretagen som hinder för deras ekonomiska intressen. Enligt Global Witness rankas Brasilien år efter år som det farligaste landet i världen för miljöaktivister. En stor del av de som mördas tillhör urfolk som bor i områden som drabbas av miljöförstöring.

Den 24 april träffades över 4000 personer för att mobilisera ursprungsbefolkningar från olika etniciteter för att utbyta kunskap, dela erfarenheter och kämpa för deras rättigheter. Här är ett bildreportage från Free land camp.

Free Land Camp 2019 in Brazil. © Christian Braga / MNI

Solen hade ännu inte stigit upp när de första grupperna av urfolk anlände till Brasiliens huvudstad, Brasilia. Långsamt blev nattens tystnad bruten av ljudet av musik och dans. Så började Free Land Camp. © Christian Braga / MNI

Free Land Camp 2019 in Brazil. © Christian Braga / MNI

En man målar sitt ansikte inför Free Land Camp, den största mobiliseringen av ursprungsbefolkningar i världen. © Christian Braga / MNI

Indigenous People Protest with Lights in Brazil. © Leo Otero / MNI

Deltagarna bildade en 8 meter hög och 60 meter lång ljusbild som visade ”rättvisa” med uppmaningen till den brasilianska regeringen att ta ansvar och skydda ursprungsbefolkningarnas konstitutionella rättigheter. © Leo Otero / MNI

Free Land Camp 2019 in Brazil. © Christian Braga / MNI

Några av urfolkens ledare träffade tjänstemän för att kräva att regeringen skyddar deras hem. Jair Bolsonaro tillträdde som president i Brasilien den 1 januari och vill försvaga miljölagstiftningen som direkt påverkar ursprungsbefolkningarnas liv.

Free Land Camp 2019 in Brazil. © Christian Braga / MNI

Varje år slutar Free Land Camp med en marsch för att påminna världen om de orättvisor som begås mot ursprungsbefolkningen, och villigheten att stå upp och fredligt kämpa för sina rättigheter. På plakatet står det ”Urbefolkningens blod – inte en droppe till”. © Christian Braga / MNI

Free Land Camp 2019 in Brazil. © Christian Braga / MNI

Kvinnorna står tillsammans för sina rättigheter på Free Land Camps sista dag. © Christian Braga / MNI

Greenpeace finns på plats i Brasilien för att förhindra att Amazonas skövlas och arbetar till stor del tillsammans med regionens urfolk vars kamp för regnskogen ofta är mycket riskfylld. Funderar du på vad du kan göra för att rädda Amazonas idag? Läs här.