Bryssel, september 2022: Europaparlamentet har röstat till fördel för en stark ny skogslag på EU-nivå, som för första gången kan stoppa produkter kopplade till skogsförstörelse och brott mot mänskliga rättigheter.

Greenpeace protesterar utanför EU:s högkvarter mot den globala skogsskövlingen med en jättebanner som visar texten Amazon fires Europe guilty.
Greenpeace-aktivister satte EU-kommissionen i Bryssel ”i brand” med en jättebanderoll för att uppmärksamma att EU-länderna – inklusive Sverige – har ett gemensamt ansvar för den globala skogsförstörelsen kopplad till vår konsumtion. ©Tim Dirven/Greenpeace

Omröstningen ägde rum samtidigt som brasilianska Amazonas genomled det högsta antalet illegala bränder sedan 2010, med avskogningsnivåer som fortsatt slår nya rekord, och samtidigt som en europeisk medborgarundersökning visade att 82% anser att företag inte ska få sälja produkter som förstör världens skogar och 72% att regeringar ska stoppa produkter från skövlade områden.

Greenpeace Europeiska skogskampanjare Sini Eräjää: “Ingen vill oroa sig över att deras vardagsshopping ska vara direkt länkad till död och förstörelse – omröstningen som skett är ett stort steg mot att bryta den länken. Med ett överväldigande publikt stöd och nu ett politiskt momentum, är det enda som står i vägen för att stoppa förstörelsen av skogar och brott mot mänskliga rättigheter kopplade till EUs produkter, de regeringar som fortsätter skydda företag som vägrar städa upp sin produktion.”

Framsteg för kampanjen Together for forests

Miljontals människor har tidigare skrivit under vår gemensamma namninsamling #Together4Forests för att få fram det här lagförslaget, och hundratals har engagerat sig i aktioner i hela 14 länder. Tillsammans har vi visat beslutsfattarna i Europa att vi inte bara står vid sidlinjen och ser på medan vår konsumtion bidrar till att värdefull natur ödeläggs, och tillsammans har det gett resultat. Men än är arbetet inte över.

Regeringar skyddar företagen

Ett exempel är den svenska regeringen som bidragit till att kraftigt försvaga den kommande EU-lagen, för att ge de svenska skogsindustrierna utrymme att fortsätta med ohållbara brukningsmetoder som utarmar sårbara skogsområden.

Men till skillnad från regeringarnas svagare ståndpunkter har alltså det Europeiska parlamentet nu valt att ställa sig bakom en stark lag, som kan stoppa produkter från skogsförstörelse.

Tre viktiga åtgärder som EU-parlamentet röstade igenom:

  • mer robusta definitioner av avskogning och skogsförstörelse, vilket kommer att säkerställa ett bättre skydd av skogarna mot jordbruksexpansion och destruktiva skogsbruksmetoder.
  • ett starkare skydd av de mänskliga rättigheterna, särskilt urfolks och de lokala samhällenas rättigheter, som ofta missbrukas när ekosystem förstörs
  • utvidgning av lagen till att omfatta europeiska finansinstitut, vars investeringsportföljer skulle behöva granskas för att se om de har kopplingar till projekt och företag som orsakar skogsförstörelse.

Europaparlamentet, liksom EU-kommissionen och de nationella regeringarna, ställde sig även bakom behovet av att spåra produkter tillbaka till dess källa, för att kunna säkerställa att de inte kommer från skövlade områden, och röstade även bort alla former av undantag eller specialbehandling för produkter som omfattas av frivilliga certifieringar.

Trots att detta är ett stort steg framåt för att skydda världens skogar, så utelämnas andra hotade ekosystem som savanner och våtmarker. Dock så godkände parlamentet ett utvärderande tillägg, som ger EU-kommissionen möjlighet att utvidga lagen till att omfatta alla naturliga ekosystem under kommande år.

Vad händer nu?

Nu när denna omröstning avslutats kommer förhandlingar om den slutgiltiga lagen äntligen att ta vid. Förhandlingar där de tre olika instanserna ingår: Europaparlamentet, de nationella regeringarna och EU-kommissionen. Och det lutar åt att skogsskövling kommer vara ett hett omdiskuterat ämne. Den tjeckiska regeringen, som för tillfället har det roterande presidentskapet för EU, kommer leda samtalen mellan regeringarna och är under press att avsluta i tid innan FN-konferensen om klimat och biologisk mångfald äger rum i slutet av 2022.

Du kan vara med och göra skillnad

Vi kommer att fortsätta sätta press på politikerna för att få igenom tillräckligt stark lagstiftning som sätter punkt för EU’s medverkan till ödeläggelsen av världens skogar och annan värdefull natur. Vill du höja din röst med oss? Skriv under här.

Så kan du stoppa naturförstörelse från att hamna i din varukorg – och skydda vår natur

Livsmedel i svenska butiker som kaffe, tandkräm, papper, schampo och inte minst kött bidrar till att ödelägga ömtåliga ekosystem. SKRIV UNDER för en stark EU-lag som garanterar varor utan bismak av skogsskövling och brott mot mänskliga rättigheter.

Engagera dig