De senaste dagarna har omfattande skogsbränder drabbat Amazonas i Brasilien. Läget är alarmerande och vi har följt hur antalet skogsbränder har ökat kraftigt 2019. Mellan januari och 20 augusti i år har antalet bränder ökat med hela 145% jämfört med samma period 2018.

Antalet skogsbränder är också betydligt fler i de regioner av Amazonas som redan drabbas mest av skogsskövling, eftersom bränder är ett av de vanligaste verktygen som används, av bland annat bönder i regionen, för avskogning för boskapsskötsel eller sojaplantager. 

De som förstör Amazonas och låter skövlingen av regnskog fortsätta i oförminskad takt uppmuntras att göra så av Bolsonaro’s regerings agerande och politik. Sedan han tog makten har den nuvarande regeringen systematiskt nedrustat Brasiliens miljöpolitik.

Skogsbränder och klimatförändringar fungerar i en ond cirkel: när antalet bränder ökar, så gör också växthusgasutsläppen det, vilket ökar planetens temperatur och förekomst av extrema väderhändelser som värmeböljor och torka.

Förutom att öka utsläppen bidrar avskogningen direkt till förändringar i nederbörd och förlänger torrsäsongen vilket ytterligare påverkar skog, biologisk mångfald, jordbruk och människors hälsa.

Nya attacker från den brasilianska regeringen mot Amazonasfonden (en internationell fond som skapats av Brasiliens tidigare president Lula da SIlva för att rädda Amazonas regnskog och bidra till kampen mot den globala upphettningen) har redan stoppat donationer från Norge och Tyskland. Detta kommer att få allvarliga konsekvenser för kampen mot avskogning och skogsbränder i Amazonas. 

I slutet av 2018 utgjorde övervakningsåtgärder och förebyggande av skogsbränder 47% av det belopp som tilldelades projekt som stöds av fonden. Av detta gick cirka 90% till projekt som genomförts av enheter i den brasilianska offentliga förvaltningen (federala, statliga och kommunala myndigheter), vilket avslöjade den strategiska betydelsen av fonden för bevarande av Amazonas.