Varför skövlas regnskogen?

Det är ingen tillfällighet att avskogningen och bränderna i Amazonas blir allt värre. Kommersiella intressen är den drivande kraften: varje år ödeläggs enorma mängder regnskog för att frigöra mark för industriellt jordbruk, sojaodlingar, virke och gruvdrift. De senaste tio åren har skogsskövlingen i Amazonas nått katastrofala nivåer, och är nu den högsta på 12 år. Miljoner hektar skog är i akut fara att skövlas de kommande åren.

Inte bara Amazonas, även Pantanal, världens största våtmarksområde, har lidit ofattbar skada. Området är bland annat hem åt världens största jaguarbestånd och känt för sin artrikedom. Tusentals djur har förlorat sina liv eller drivits bort i de förödande bränderna. Bränderna är också ett direkt hot mot urfolkens liv och en kränkning av deras rättigheter, där de inte bara förlorar sina marker utan också sina hem.

Varför utgör handelsavtalet mellan EU och Mercosur-länderna ett hot mot världens skogar och vårt klimat?

Enligt franska regeringens expertrapport riskerar handelsavtalet mellan EU och de fyra sydamerikanska Mercosur-länderna: Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay, att leda till ökad ödeläggelse av Amazonas och fler av Sydamerikas regnskogar och naturområden, samt förvärra klimatkrisen.

Handelsavtalet kommer nämligen göra det lättare för de sydamerikanska ländernas regeringar, inte minst den brasilianska regeringen under ledning av president Bolsonaro, att öka exporten av varor som är kopplade till destruktiv skogsskövling, till Europa.

Avtalet ger heller inget utrymme att agera och införa sanktioner ifall något av länderna skulle bryta mot överenskommelserna i Parisavtalet. Utöver det så inkluderar handelsavtalet heller inga fungerande procedurer för att spåra eller kartlägga produkter som har hög risk att bidra till olovlig skogsskövling och kränkning av mänskliga rättigheter. Som i alla handelsavtal är de paragrafer som handlar om miljö mer önskelistor medan de som handlar om ökad handel innehåller tydliga krav.

Läs mer: 7 myter om EU:s handelsavtal med Brasilien och Mercosur-länderna

Detta kräver vi av regeringen

Vi kräver att regeringen: 

När du skriver under stöttar du våra krav, som vi kommer att överlämna till regeringen. Målet är att leverera 30 000 underskrifter. Ju fler vi är, desto större möjlighet har vi att påverka politikerna – gör din röst hörd med oss!

Agera nu – tillsammans kan vi göra skillnad

Amazonas regnskog är nu nära en brytpunkt, där regnskogen inte längre kommer kunna producera regn. Världens mest artrika regnskog riskerar att bli en torr savann. Att förlora Amazonas skulle ha förödande konsekvenser för hela vår planet. Om vi förlorar regnskogarna, förlorar vi kampen mot klimatkrisen.

Gör din röst hörd med oss och kräv att Sveriges regering säger nej till ett handelsavtal som riskerar att öka förstörelsen av ovärderlig regnskog, eskalera klimatkrisen och hota urfolks liv och rättigheter.