Den 4 maj anordnar Klimatriksdagen, tillsammans med Debaser, We Don’t Have Time och Föräldravrålet en heldag om EU-valet och klimatfrågan. Följande text är Lina Burnelius brandtal i sin helhet.

Världen står inför globala utmaningar – globala utmaningar kräver globala svar.

Det är därför EU-valet är så viktigt, och det är här du kommer in som en viktig del av lösningen.

EU är en mäktig global röst. Det kommer unionen vara oberoende vilka som blir invalda. Det är alltså upp till oss att se till att de människor som förtjänar sådan makt, också är dem som kommer besitta den, i och med att de blir ledamöter i EU-parlamentet.

Enligt FN:s klimatpanel måste vi genomföra snabba, långtgående förändringar i alla delar av samhället om vi vill lyckas hålla den globala uppvärmningen till 1.5 graders uppvärmning.

Missar vi 1.5°C målet får vi oåterkalleliga förändringar av klimatet – på den enda planet vi har. Vi måste välja rätt väg – i tid. Rätt väg för sent, är fel väg att gå.

De beslut som Europaparlamentet kommer att fatta under kommande mandatperiod är således avgörande.

Klimatförändringarnas effekter är det största hotet mot jämställdhet, jämlikhet, vår säkerhet och vår välfärd.

Vi behöver ett EU som bedriver den klimat- och miljöpolitik som vänder denna utvecklingen i tid – och således säkrar att människor kan leva fullvärdiga liv inom naturens och planetens ramar.

Vi behöver med andra ord ett EU som sätter klimatet, klimaträttvisa och verklig hållbarhet främst. Social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling är möjlig.

Vi står inför ett vägval.

Antingen så får vi ett EU vars politik innebär att några få människor fortsätter att gå med miljardvinst på bekostad av alla oss andra, via dess enorma utsläpp.

Ett EU som fortsätter övertrassera sin koldioxidbudget.

Ett EU som fortsätter låna av framtidens generationer – fast ungdomarna säger ifrån!

Ett EU som står för små ytliga förändringar inom ett ohållbart och orättvist system: för att de sitter i knät på bolag som tjänar pengar på att EU låter falska klimatlösning få fäste:

  • Nedbrytbar engångsplast,
  • klimatkompenserat flyg,
  • säker kärnkraft,
  • certifierat således hållbart skogsbruk,
  • MSC-märkt fiske,
  • effektiviserat jordbruk,
  • ofarliga kemikalier
  • och senast i raden hållbara biobränslen som förbränns.

En färsk FN-rapport är så kritisk till just biobränslen och likställer det med: en falsk lösning till klimathotet. Och skriver såhär: Markytan som behövs för att odla allt biobränsle kommer förstöra för matproduktion och stoppa det nödvändiga skyddet och återskapandet av naturområden som mänskligheten behöver för sin överlevnad.

Människan har redan genomfört ”allvarliga förändringar” på tre fjärdedelar av planetens landyta, i 40 procent av våra världshav och i hälften av vattendragen på land. Det här måste få ett slut.

Forskning är tydlig: Tiden för alla typer av ”slit och släng”-engångsartiklar och alla typer av drivmedel som förbränns, på land och i luften – den är förbi. Vi måste börja ställa om.

Och nej, inte heller kärnkraft är ett alternativ. Det är ur säkerhetssynpunkt och ekonomisk synpunkt ett otänkbart alternativ. Vi har helt enkelt inte tid, pengar, eller växthusgasbudget kvar att lägga på att bygga ut kärnkraften – om vi gör det, då lägger vi pengar på något som är osäkert -samtidigt som vi missar vi 1,5 gradersmålet.

Låt oss istället investera i något som har lägre påverkan, kostar mindre pengar, samtidigt som det är mer effektivt, nämligen: havsbaserad vind och solkraft.

För det går att välja den andra vägen: Ett inkluderande och klimatsmart EU som erkänner kopplingen mellan jämlikhet och hållbarhet. Som erkänner kopplingen mellan skydd av biologisk mångfald och minskade klimatförändringar.

Vi vet vad vi måste göra. Vi måste drastiskt minska alla typer av växthusgasutsläpp. Och samtidigt minska mängden Co2 som redan finns i atmosfären, och således välja en politik som gör att det sker.

Eftersom utsläppen inte minskar i den takt som behövs så blir de redan fungerade sätten att lagra och sänka mängden koldioxid i atmosfären allt viktigare.

Forskningsvärlden har upprepat det om och om igen: Ingenting gör klimatet en större tjänst än natur som är skyddad från mänskliga ingrepp.

Vi behöver därför skydda mer natur, det vill säga ge förutsättningar för friska ekosystem på land och i vatten att blomstra, att upprätthålla biologisk mångfald av liv – för då lagras kol – det här är vår enkla naturliga lösning till klimatkrisen.

Så välj nu politiker som tex vill skydda den sista gammelskogen, inte avverka den som en del av en falsk klimatlösning.

Biologisk mångfald – en mångfald av liv – är också förrättningen för allt liv, inklusive ditt och mitt.

Så om vi ska rädda våra liv, andras liv och planeten liv – då ska vi alltså välja redan fungerande lösningar och svar, vilka alla är billigare och effektivare.

Vi behöver politik som leder till en rättvis värld, kort sagt en värld där våra barn mår bra, och där de har tilltro till vuxenvärlden och sin framtid.

Föreställ er en värld där där 30 procent av världens hav är skyddade, där Europas hav är friska och dess medlemsländer sätter fiskekvoter baserat på forskning. Ett Europa som bara avverkar 80 procent av sina skogar på ett hållbart sätt, för att tillverka långlivade klimatsmarta produkter, bland annat möbler, solceller och hus till hållbara gröna städer.

År 2050 kommer ca 66 procent av världens befolkning bo i städer. Städer kan bli en källa till lösningar, snarare än orsaken till många av de utmaningar som vår värld står inför idag. Då måste de blir välplanerade, inkluderande och välskötta:

Se framför er: ett samhälle där cykeln, kollektiva lösningar och elfordon premieras, där tätortsnära natur är skyddad och tillgänglig. Vi är en växande grupp utbrända människor på en snart utbränd planet: Man mår bra av vistas i naturen och se grönska.

I samma samhälle kommer energin från sol, vind och vatten, och där barns leksaker och allas kläder är fri från kemikalier.

Veganskt är norm varje gång staten betalar för det som är på tallriken, allt detta medan våra pensionspengar investeras i höghastighetståg i Sverige och nattåg till Europa.

Vi reser alltså växthusgasfritt medan de med allra störst plånbok – och makt – staten och bolagen investeringar hållbart.

Detta är inte fantasier, detta är politik.

Väl förankrat i vetenskap och fullt möjligt – om VI röstar rätt.

Klimatet bryr sig inte om nationsgränser, det gör möjligheten att rösta bortom just nationsgränser till så obeskrivligt viktig.

Och det är vi som måste “use our voice” – för att det här ska bli sanning.

Och det är vi som står inför ett vägval.

Vilka är vi?

Vi här, som har minst en sak gemensamt – särskilt viktigt i en orolig tid med högerextremism och nationalism på frammarsch.

Vi är alla röstberättigade.

Ytterligare en sak som förenar oss: vi är inte 16 år, utan chans att rösta, och med stark rädsla för vår framtid.

Hur skriver jag ett tillräckligt bra tal på ett event som heter “Use our vice” när alla jag talar inför “står inför ett vägskäl och tiden samtidigt är skrämmande knapp”? Jag vet inte det.

Men jag vet att vi egentligen inte behöver mer ord, inte heller fler perfekta tal, eftersom allt det som behöver sägas redan har sagts:

Jane Goodall sa:

The greatest danger to our future is apathy. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.

Emma Watson sa:

If an opportunity are presented to you, I hope that these words will be helpful: If not me, who? If not know, When?

Maja 8 år sa:

Kanske om vi förklarar för honom att det är pågrund av olja som Arktis smälter – då kanske han inte vill hämta mer olja som innan var gömd av isen?

Great Tunberg säger:

Let’s unite behind the science.

Och David Attenborough säger:

The one thing we all have to do, is in a way witch cover all aspects of our life: it simply not to waste: don’t waste plastics, don’t waste food, don’t waste power.