Engagera dig

Världshaven är havsområden utanför landsgränser. De sträcker sig över stora områden och täcker nämligen hela 43% av jordens yta, och är hem för en enorm mängd mångfald av komplext liv. Trots dess storlek har vi människor begränsad kunskap om havets välbefinnande och deras betydelse för klimatförändringarna.

Därför har vi lanserat en omfattande studie, som vi publicerade den 4 april. I rapporten “30×30: A Blueprint for Ocean Protection” visar vi på hur man bör skydda 30% av världshaven innan år 2030. Här är fem skäl till varför världshaven måste skyddas och hur det kan göras nu.

Läs en summering av Greenpeace rapport om hur vi kan skydda världshaven: HÄR.

Knölval i Tonga. © Paul Hilton / Greenpeace

Välmående hav är avgörande för att sänka den globala uppvärmning.

  1. Världshaven är utan skydd

Som ett “havets vilda västern” står internationellt vatten nästan helt utan skydd från de hot de står inför. Faktum är att endast cirka 7,5% av våra hav är skyddade. Av dessa ligger drygt 1% i världshaven. Det gör det lättare att utnyttja de redan försvagade livsmiljöerna och hotar livet i våra hav. Titta på kartan här, hur världshaven skyddas idag och hur vi vill skydda dem.

Övergivna fisknätet är en av de många farorna som hotar världshavens liv.

  1. Hoten just nu – och de senaste decennierna

Under de senaste åren har vi sett en ökning av en omfattande miljöförstöring och exploatering av världshaven, främst från en handfull rika nationer. Vår rapport visar att industrifisket och den växande gruvindustrin på havsbottnen följs och adderas till de redan påtagliga/förödande stora hot från klimatförändringarna med stigande temperaturer, smältande poler, försurning av havsvattnet samt plast- och andra föroreningar.

Hoten är många, lösningarna är enkla och möjliga, det som krävs är beslut.

Bottentråling i Barents Sea. © Nick Cobbing / Greenpeace

Bottentrålning används för att fånga fisk och skaldjur som lever på havsbotten, men tar nästan allting med sig och skadar därmed havets ekosystem.

  1. Det är möjligt

Det är fullt möjligt att skydda världshaven. I ”30 × 30: En Blueprint for Ocean Protection” visar vi hur vi  kan skydda det marina livet och därmed förbättra villkoren för habitat och arter, stärka den biologiska mångfalden i haven och hjälpa de livsavgörande ekosystemen att må bra. FN: s förhandlingar för ett nytt havsavtal har redan börjat i New York och kan vara en början på lösningen om vi får ett starkt avtal.

Den goda nyheten är att i vårt förslag på havsreservat är det fullt möjligt att skydda 30% av världshaven och samtidigt ta hänsyn till exempelvis industriella fiskeflottor.

Vår rapport visar hur vi skyddar 30% och även 50% av världshaven. Enligt vår forskning måste minst 30% skyddas före 2030.

  1. Bra förarbete

I samarbetet med bland annat forskare från York och Oxford University och med hjälp av senaste teknologin har vi samlat en stor mängd data som har hjälpt oss kartlägga tidigare outforskade områden av vår blå planet. Det förarbetet har stått till grund för vår rapport och har hjälpt oss förstå vilka områden av världshaven som måste skyddas. Den första av fyra förhandlingar i FN började hösten 2018 och kommer slutföras år 2020.

I vår rapport råder vi till minst 30% skydd av haven innan år 2030. Resultaten i denna rapport visar att det är fullt möjligt att utforma ett ekologiskt representativt, världsomspännande nätverk av skyddade områden i världshaven för att hantera den pågående krisen i våra hav och möjliggöra deras återhämtning. Behovet är omedelbart och medlen är lättillgängliga. Allt som krävs är politisk vilja.

Världshaven är hotade – var med och skydda dem här.