Bränderna i Amazonas är en akut kris och en enorm tragedi för hela planeten. Vi tror inte att någon som nås av bilderna lämnas oberörd. Alla vill göra något och vi får många frågor om bränderna går att släcka. Släckningsarbetet pågår och i natt och under dagen flög brandflyg som släppte vatten över området.

PORTO VELHO, RONDONIA, BRASILIEN: Flygfoto av Amazonas i lågor (c) Victor Moriyama

Vi finns på plats, både på marken och i luften för att dokumentera bränderna, analysera situationen och samla bevis så att vi kan ställa de ansvariga till svars!

Vi arbetar med allierade och urfolkssamhällen som påverkats av bränderna och vi mobiliserar både nationellt och internationellt stöd för bättre naturskydd för Amazonas. Vi här i Norden stöttar våra kollegor på plats med allt som de med deras expertis om vad som bör göras omgående, i närtid och långsiktigt. Vi kommer outtröttligt fortsätta kämpa både för att mildra katastrofen men gör också allt vi kan för att hindra att detta fortsätter ske, både i Amazonas skogar och på andra platser.

Vi måste dock nämna det obekväma – att släcka bränderna är inte nog för att rädda Amazonas.

Värmeböljor i Södra Europa och Indien, storskaliga bränder i Brasilien, Ryssland och Indonesien, men listan är ju egentligen mycket längre. Vår ohållbara relation till våra marker och jordens tydliga replik till oss märks av överallt.

Det vi ser nu är ett exempel: bränderna som drabbar Amazonas har tydliga kopplingar till en miljöpolitik som inte gör tillräckligt för att skydda unika skogar och ekosystem. Det är en problematik som inte enbart avhjälps genom att släcka bränderna. Vi behöver en politik och en livsmedelsindustri som gör att det brinner mindre.

Bränderna i Amazonas är resultatet av en livsmedelsindustri som innebär skogsförluster till förmån för jordbruksmark. Konsumtionen av kött, palmolja och soja har skjutit i höjden de senaste åren och mer och mer land tas i anspråk för att mätta den efterfrågan.

För några veckor sedan varnade FN för konsekvenserna som riskerar följa om vi inte förändrar vår markanvändning och sättet vi producerar livsmedel, drivmedel och produkter från träråvara på. Vi ser några av de konsekvenserna i Amazonas just nu. Vi ser den dagligen här hemma i Sverige och nås ofta av hjärtskärande bilder från Indonesien. Denna typ av markanvändning medför ekologiskt sönderfall och klimatkris.

”Vi har gett planeten feber – storskaliga brandkatastrofer är ett symptom”

Vi måste bromsa denna destruktiva utveckling och skydda världens naturskogar och dess ekosystem. Urfolk runt om i världen trängs undan från land där de levt och verkat i hundratals år och gör motstånd, ibland med sina liv som insats, för rätten till sin mark och sina liv.

Vi har smittat vårt hem och givit planeten feber – storskaliga katasfrofbränder är ett symtom av en global, ohållbar relation till land.

Nu fortsätter ett gediget arbete för att ställa ansvariga till svars, samtidigt så ska vi ställa om, tillsammans.

Läs mer nedan om hur vi arbetar med att skydda regnskogen:

Vi sätter ljuset på de bolag som förstör regnskogen och inte håller vad de lovar

Vi tar ställning i solidaritet med de människor som vakar över skogarna

Vi arbetar med att förändra livsmedelsindustrin