Skövlingen av Amazonas i Brasilien slog ett nytt dystert rekord i april, enligt en ny rapport från Brasiliens rymdforskningsinstitut (INPE). Rapporten visar att minst 58 000 hektar (motsvarande över 80 000 fotbollsplaner) regnskog skövlades. Detta är den största yta som registrerats för april månad och en ökning med hela 43 procent jämfört med 2020.

“Det som redan var en dålig situation blir nu ännu värre. Trots de löften som gavs under den senaste klimatkonferensen så fortsätter president Jair Bolsonaros regering attackera och sabotera för organisationer som arbetar för att skydda Amazonas, göra budgetnedskärningar och stifta absurda lagar som uppmuntrar till ännu mer skogsskövling. Om inget görs kommer skövlingen att fortsätta öka och driva Amazonas ännu närmare kollaps. Detta skulle ha förödande konsekvenser för såväl Amazonas urfolk som de vilda djuren och den globala kampen för att stoppa klimatkrisen”, säger Rômulo Batista på Greenpeace i Brasilien.

Källa: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/aggregated/

På ett klimatmöte organiserat av USA:s president Joe Biden den 23 april lovade Bolsonaro bland annat att sätta stopp för olaglig skogsavverkning till 2030. Men redan dagen efter skar han ner Brasiliens miljöbudget med 24 procent. Bolsonaro och hans regering försöker nu få den brasilianska regeringen att rösta igenom lagförslag där han vill öppna upp för bland annat gruvexploatering och oljeborrning i urfolkens landområden. Lagförslagen har mötts av hård kritik av Greenpeace och andra nationella och internationella miljöorganisationer. Urfolks marker utgör en stor del av den orörda regnskogen och den biologiska mångfalden i Amazonas.

Förra året kunde vi rapportera om en viktig framgång för urfolket Karipunas i Amazonas. Avskogningen i området minskade med över 49 procent efter ett samarbete med bland annat Greenpeace för att stoppa olagliga övertaganden av deras mark. Nu har Karipuna-urfolket stämt den brasilianska regeringen för att den tillåter att mark registreras i deras skyddade landområde. Karipuna har länge larmat om attackerna de utsätts för och bristen på stöd och skydd från Brasiliens regering.

En rapport från Greenpeace Brasilien och den brasilianska miljöorganisationen Indigenist Missionary Council (CIMI) visar att det för närvarande finns 31 registreringar av mark i Karipuna-folkets territorium, som enligt lag ska vara skyddat. I många fall har illegal skogsavverkning redan inletts på den stulna marken. 

“Karipuna-urfolket tvingas se på medan deras land stjäls för att användas till boskapsuppfödning och expansion av industriellt jordbruk när den brasilianska regeringen tillåter kriminella att fortsätta med sitt olagliga övertagande av landområden. Systemet möjliggör stöld av urfolkens mark och detta måste få ett stopp. Den brasilianska regeringen måste etablera en permanent plan som involverar olika myndigheter som garanterar fullt skydd av Karipunafolket, dess mark och kultur, som det står i Brasiliens grundlag”, säger Oliver Salge, som är projektledare för All eyes on the Amazon på Greenpeace i Brasilien.

De miljöbrott som nu sker i Amazonas kräver att vi agerar! Skyddet av urfolks rättigheter och mark är ett av de bästa sätten att skydda skog och biologisk mångfald. Detta är livsviktigt i kampen mot klimatkrisen. Hjälp oss kämpa för Amazonas genom att dela den här artikeln så att fler blir medvetna och engagerade!

Skydda Amazonas, säg nej till handelsavtalet med Brasilien!

Amazonas behöver din röst – skriv under och hjälp oss stoppa handelsavtalet som kommer öka ödeläggelsen av värdefull regnskog.

Engagera dig