“Kampen för livet” (“Luta pela vida”) har samlat omkring 6 000 ledare för Brasiliens urfolk och aktivister från alla regioner i landet för att protestera mot regeringens fientliga politik och tillbakadragandet av skyddet för deras land, rättigheter och liv. Det här är den största protesten från urfolk i Brasiliens historia, och deras kamp för sina rättigheter spelar en viktig roll för oss alla.

Varför protesterar urfolken?

Den sittande brasilianska regeringen har en tydligt, fientlig agenda mot Amazonas urfolk där man har slutat skydda deras mark och samhällen från en invasion av illegala landövertagande, gruvföretag och skogsavverkningar. 

Den här veckan är kritisk eftersom den brasilianska högsta domstolen kommer döma i ett rättsfall som allvarligt kan skada urfolkens rättigheter till sin egen mark. FNs observatörer av urfolkens rättigheter har uttalat att rättsfallet riskerar att legitimera våld mot urfolk och starta konflikter i Amazonas regnskog och andra områden i Brasilien. Rättsfallet inträffar vid en tidpunkt då den brasilianska kongressen driver fram lagar som skulle gynna olagligt landövertagande, öppna upp urfolkens mark för gruvdrift och reducera urfolkens samhällen. 

Dessa lagar drivs främst på av det industriella jordbruket som vill få bort urfolken från deras traditionella marker för att anlägga boskapsfarmer och sojaplantager. Dessa lagändringar skulle allvarligt skada de 115 officiellt erkända urfolken som levt isolerade utan större kontakt med omvärlden och orsaka stor skada i Amazonas natur.

Varför är dessa lagändringar så orättvisa mot Brasiliens urfolk?

Urfolkens mänskliga rättigheter och mark är skyddade enligt den brasilianska konstitutionen sedan 1988. Det innebär att den brasilianska regeringen måste säkerställa att urfolkens mark erkänns och skyddas. Nu försöker den högerextrema jordbrukslobbyn i Brasilien att på legal väg radera urfolkens rättigheter i grundlagen.  

Om lagförslaget klubbas igenom skulle det vara ytterligare ett övergrepp på Amazonas urfolk, som redan har pågått de senaste fyra årtiondena -i form av våld, mord, massaker, folkmord, tvångsförflyttningar från deras egna land och avsiktlig spridning av sjukdomar. 

Varför spelar Brasiliens “Kamp för livet”-protest någon roll för någon utanför Brasilien?

De mänskliga rättigheterna och den pågående miljökrisen i Brasilien är nära sammankopplade. När urfolken förlorar sin mark så avverkas ovärderlig skog. Illegala skogsavverkare ser urfolkens rättigheter som ett hot mot deras planer på ytterligare expansion i bland annat Amazonas. 

Urfolken, speciellt i Amazonas och andra brasilianska skogar och våtmarker, står i frontlinjen för kampen mot klimatkrisen. FN uppskattar att urfolkens mark är hem åt 80 procent av planetens återstående biologiska mångfald – en mångfald som absorberar koldioxid och är avgörande i den globala kampen mot klimatkrisen. 

Om urfolkens mark i Amazonas öppnas upp för storskaligt industriellt jordbruk och gruvdrift skulle resten av världen stå inför ett stort bakslag när det gäller att hindra klimatförändringarna. Och i det klimatnödläge vi nu befinner vi oss i – som gjort sig än mer påmind denna sommar – har världen inte råd att förlora slaget om Amazonas, som riskerar att förvandlas från regnskog till torr savann. En seger för urfolken i Brasilien är en seger för oss alla – i den livsviktiga kampen mot klimatkrisen. 

Vad kan du göra?

Skriv på vår namninsamling som kräver att Sverige säger nej till handelsavtalet mellan EU-Mercosur. Handelsavtalet kommer nämligen göra det lättare för de sydamerikanska ländernas regeringar, inte minst den brasilianska, att öka exporten till Europa av varor som är kopplade till destruktiv skogsskövling..

Vi kräver att regeringen säger nej till handelsavtalet mellan EU och Mercosur-länderna och sätter press på Brasilien för att stoppa skogsskövlingen, ödeläggelsen av natur och garantera urfolkens rättigheter. EU:s lagstiftning måste tydligt och konkret förhindra att varor kopplade till destruktiv skogsskövling, och kränkning av mänskliga rättigheter, säljs i Europa.