Med bilder på gröna skogar, folkkära kändisar och prat om miljö- och klimatfördelar försöker Preem få sin fossila verksamhet att framstå som något bra för planeten. Det är långt ifrån sanningen. Vår granskning har visat att Preem investerat miljontals kronor i en omfattande greenwashingkampanj – samtidigt som Mark- och miljööverdomstolen hanterar det pågående ärendet om Preems planerade fossilexpansion i Lysekil. Den 15 juni kommer beslutet och därefter hamnar frågan på regeringens bord.


Under 2019 körde Preem en omfattande påverkanskampanj som präglades av en redaktionell och informativ ton. Deras annonser var utformade för att likna journalistiska artiklar och reportage, vilket gör det svårt att skilja reklamen Preem betalat för – från redaktionellt innehåll. Kampanjen har på ett mycket omfattande och systematiskt sätt försökt påverka allmänhet och beslutsfattareunder den tillståndsprocess som just nu pågår kring Preems ansökan om att få expandera sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Projektet skulle öka koldioxidutsläppen med 1 miljon ton, göra raffinaderiet till Sveriges enskilt största utsläppskälla och påverka våra möjligheter att leva upp till internationella klimatåtaganden.

Preems greenwashing i detalj

På “preemwashing.se” har vi publicerat den fullständiga granskningen, med detaljerade exempel på hur Preems olika reklamannonser bryter mot marknadsföringslagen, vilseleder och ger ett missvisande intryck av att Preems verksamhet är hållbar och bra för klimatet. På sajten finns även en redogörelse för den etablerade metod som använts för att identifiera Preems greenwashing, samt anmälan Greenpeace skickat till Konsumentverket.

preem greenwashing

På vilket sätt har Preem brutit mot lagen?

Att använda en journalistisk tonalitet eller layout i reklam är inte olagligt. Men som all annonsering följer även denna sortens marknadsföring specifika regler och bestämmelser, som syftar till att säkerställa att reklamen inte är missvisande, vilseledande eller falsk. Preem har på ett omfattande och systematiskt sätt framställt sina produkter och sin verksamhet på ett, ur miljöhänseende mycket fördelaktigt vis. Reklamen har ett format som gjort det svårt för konsumenten att urskilja att det är reklam och vem avsändaren är.

– Preems reklamkampanj strider mot god marknadsföringssed och bryter mot marknadsföringslagen på en mängd punkter. Därför anmäler vi Preem till Reklamombudsmannen och Konsumentverket och kräver att Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell omedelbart stoppar Preems greenwashing , säger Gustav Martner, Kreativ chef på Greenpeace Norden.

Varför anmäler vi Preem till både Reklamombudsmannen och Konsumentverket?

Det finns två ställen dit man som konsument kan anmäla vilseledande reklam. Den ena är reklambranschens egen ombudsman, Reklamombudsmannen (RO). Hos RO granskas ärenden för att se till att de inte bryter mot marknadsföringslagen. Reklamombudsmannen är dock ingen myndighet, vilket innebär att även om RO anser att reklamen bryter mot marknadsföringslagen så får deras dom ingen juridisk påföljd. Men om Konsumentverket, som är en svensk myndighet, startar ett tillsynsärende kan Preems greenwashing hamna i marknadsdomstolen. Det innebär att Preem kan bötfällas och förbjudas att fortsätta med sin greenwashing, och domen kan även bli vägledande för andra företags reklamkampanjer. 

Preems grönmålade reklambudskap ligger långt ifrån sanningen och är högst problematiska.

–  Mitt i en skenande klimatkris har Preem använt fula knep och lagt miljontals kronor på att försöka få sin fossilverksamhet att framstå som en miljö- och klimatgärning. Sanningen är att Preem vill öka koldioxidutsläppen med 1 miljon ton, göra Preemraff i Lysekil till Sveriges enskilt största utsläppskälla och hindra Sverige från att leva upp till våra klimatmål. Det är oetiskt, otillåtet och oförsvarbart, Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace.

Vill du vara med och hjälpa oss stoppa Preems greenwashing?
Skriv under vår anmälan och kräv att Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell agerar mot Preems systematiska överträdelser av våra marknadsföringslagar.