Titel:
Ansvarig för stora gåvor och strategiska samarbeten

Tid på Greenpeace
Carolina började på Greenpeace kontor i Stockholm 2011, 23 år gammal.

Uppdrag
Carolina arbetade med stora gåvor och strategiska samarbeten. I sitt arbete byggde hon relationer med organisationer och personer som, precis som vi på Greenpeace arbetar för en hållbar och grön framtid. Genom de relationer och samarbeten Carolina byggde möjliggjorde hon flera projekt och kampanjer för att skydda vår planet. Hon hade en fantastisk förmåga att tända en engagemangets låga hos personer hon mötte, och visa oss att verklig förändring kräver att vi jobbar brett, och tillsammans med andra.

Med denna övertygelse initierade och ledde Carolina ett pilotprojekt tillsammans med sex av våra kontor världen över för att stärka Greenpeace samarbeten med inflytelserika personer. Detta projekt möjliggjorde ett internt kapacitetsbyggande. Idag arbetar Greenpeace i över 20 länder världen över med att skapa och stärka samarbeten och relationer med offentliga personer: forskare, författare, skådespelare, artister och influencers.

Motivation
Carolina dedikerade sitt liv till att skydda naturen. Hon förde människor samman för att på bästa sätt skydda det som vi alla håller kärt. Hon var mån om planetens välbefinnande, men hade alltid jordens befolkning som utgångspunkt. Carolinas övertygelse var att om vi ska ta oss an mänsklighetens största utmaningar, måste Greenpeace skapa nya samarbeten och allianser som leder till mer omfattande och långsiktig förändring än den vi kan åstadkomma på egen hand.

Stoltaste stund
2016 ansvarade Carolina för en ansökan som resulterade i att Greenpeace tillsammans med organisationen Hivos fick ett globalt bidrag på 14.8M EUR från Postkodlotteriet. Bidraget förverkligade projektet ‘All Eyes on the Amazon’, ett samarbete med Amazonas urfolk för att dokumentera och stoppa skogsskövling, utkräva ansvar och stärka urfolks rätt till sin mark.

Tips till unga som vill förändra
Carolina var alltid aktiv och följde sitt hjärta. Om hon var här idag skulle hon nog säga:

  1. Engagera dig i det du brinner för! Förutom Greenpeace engagerade sig Carolina som volontär hos Röda korsets ungdomsförbund (RKUF) och Världens Barn 2008. Hon blev invald som vice ordförande hos RKUF 2010-2011.
  2. Hitta någon du ser upp till och be denne vara din mentor!
  3. Gör allt du företar dig så bra du bara kan!

Carolina Nyberg-Steiser, 29 år, förolyckades i en tragisk flygolycka under en resa i Amazonas, Brasilien 2017. Hon är saknad bortom ord.