Greenpeace activists wrap the EU summit venue in Brussels with images of giant flames, setting off clouds of smoke, flares and sounding a fire alarm to urge European government leaders to take immediate action to respond to the climate emergency.

I dag meddelades att EU nått en uppgörelse om långtidsbudget och coronastöd. Det är djupt beklagligt att EU:s regeringar tyvärr missar möjligheten att genomföra en genomgripande grön återhämtning efter coronapandemin.

De europeiska ledarna har misslyckats med att utesluta de mest förorenande industrierna. I avtalet säger man att 30 procent av åtgärderna ska gå till åtgärder mot klimatkrisen. Men samtidigt har man ändå inte tydliggjort att stödpaketet inte får gå till klimatskadliga verksamheter som fossil industri.

Det är bra att det görs en referens i avtalet om ett nytt utsläppsmål i år för EU till 2030. Men för att vara i linje med Parisavtalet behöver EU minska utsläppen med minst 65% till 2030.

Sverige har fokuserat på att minska avgiften till EU. Men istället för att lägga vikten vid att minska Sveriges avgift borde Sverige och de andra nordiska länderna ha lagt energin på att öka klimatambitionerna. Att förebygga en accelererande klimatkris är investeringar som betalar av sig på sikt. Enligt Finansinspektionen kan en ökning av den globala medeltemperaturen med två till tre grader leda till ”samhällsekonomiska förluster motsvarande upp till 3 procent av global BNP”. Det innebär med 2020 års prognos förluster på 27 000 miljarder kronor per år, ungefär 5,5 gånger Sveriges BNP.

Greenpeace har tillsammans med en lång rad europeiska miljöorganisationer krävt att avtalet innehåller en förteckning över branscher eller verksamheter som inte ska kunna få stöd, så som kol-, olje- eller gasproduktion, flygplatsexpansioner eller nya motorvägsbyggen.

De rikaste länderna i världen har lovat mycket mer pengar till fossil energi i krispaket till följd av coronapandemin än grön energi. Den trenden måste nu vändas och ekonomisk återhämtning är en unik möjlighet till detta. De rika G20-länderna ansvarar för omkring 80 procent av de globala utsläppen, men har sedan inledningen av coronakrisen lovat mer än 132 miljarder Euro i offentliga pengar till fossilindustrin, medan grön energi enbart fått 77 miljarder euro.

Skriv under ett kravbrev om klimatet till EU:s och världens ledare! Här kan du skriva under det öppna brev som en lång rad forskare, organisationer och privatpersoner har ställt sig bakom under hashtagen #FaceTheClimateEmergency.