Skogsskövling i Amazonas, september 2021. Foto: Christian Braga / Greenpeace

Under första kvartalet 2022 förstördes över 940 kvadratkilometer skog i Amazonas, ett dystert historiskt rekord och en ökning på hela 64 procent jämfört med samma period förra året. Det motsvarar ett område 15 gånger större än hela Manhattan.

Den 4 april levererade FN’s klimatpanel IPCC en tredje rapport där man fokuserade på lösningar och redskap för att bromsa den globala uppvärmningen. Rapporten förklarar hur och med vilka metoder det går att nå 1,5 graders-målet. Men att det inte kommer att ske med regeringars nuvarande politik. Omkring tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från skövlingen av skog. Utöver den avgörande roll som sol, vind, elektrifiering och energieffektivisering spelar, understryker rapporten vikten av utökat skogsskydd och klimatvänligt jordbruk.

“Brasilien är ett exempel på vad FN:s klimatrapport menar när den pekar på regeringar som inte vidtar tillräckliga åtgärder”, säger Cristiane Mazzetti från Greenpeace i Brasilien till CNN. “Vi har en regering som medvetet hindrar de nödvändiga stegen för att begränsa klimatförändringar.”

Samtidigt som världens ögon är riktade mot krigets fasor i Ukraina står Amazonas regnskog inför ett avgörande ödesår. Forskare varnar för att avskogningen kommer fortsätta öka inför presidentvalet i oktober, precis som den gjort de tre senaste valen. Miljöskyddet försvagas under valår och illegala avverkare passar på att skövla så mycket skog som möjligt innan en ny regering tar makten, enligt Carlos Souza Jr, forskare på brasilianska Imazon.

Utvecklingen i Amazonas är allt mer akut. Vi har tidigare rapporterat om en vetenskaplig studie som visar att världens största regnskog närmar sig en tipping point då den inte längre kan återhämta sig och kommer förvandlas till en torr savann. I skenet av den senaste IPCC-rapporten skulle detta få katastrofala konsekvenser för den biologisk mångfalden och det globala klimatet.

Har du möjlighet att stötta vårt arbete för Amazonas med valfritt belopp varje månad? Våra månadsgivare är ryggraden i vår organisation då vi inte tar emot en enda krona från vare sig företag eller regeringar. Stödet från engagerade privatpersoner ger oss det viktiga oberoende som krävs för att exponera och sätta press på miljöförstörare över hela världen som skövlar skogar, förorenar haven och eldar på klimatkrisen. Regelbundet stöd till arbetet för Amazonas gör bland annat  att vi kan:

  • övervaka skogsindustrins skövling på plats i Amazonas och avslöja och konfrontera de företag som exploaterar regnskogen för kortsiktiga vinster.
  • fortsätta vårt arbete för att en ny skogslag klubbas igenom av EU som ska se till att producenter som importerar varor som har koppling till skogsskövling ställs till svars
  • se till att världen får veta vad som pågår i Amazonas detta viktiga ödesår, och sätta press på Brasiliens nuvarande och kommande regering att stoppa exploateringen

stödja forskningen om den biologiska mångfalden i Amazonas, vilket verkligen behövs i en tid när den brasilianska regeringen underminerar just forskning inom miljöområdet.

Vår planet har inte råd att förlora Amazonas, det vet vi. Nu måste vi kraftsamla och göra allt vi kan för att rädda världens största regnskog. Var med oss och kämpa – bli en del av Greenpeace idag!