Vad är IPCC? 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), är FN:s vetenskapliga klimatpanel som grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN:s miljöorgan UNEP. 

Vad har IPCC för huvuduppgift? 

FN:s klimatpanel (IPCC) tar fram rapporter som sammanfattar och bedömer den bästa tillgängliga kunskapen om klimatet. FN:s klimatrapporter är det viktigaste vetenskapliga underlaget för politiska beslut om klimatet.

Här förklarar vi vad den senaste rapporten säger, och ger tips på hur du kan engagera dig.

Vad säger den senaste rapporten från IPCC?

”Where is the action?” – vår ambassadör Gustaf Skarsgård summerar rapporten på 5 min

28 februari 2022 presenterades senaste rapporten Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability” från IPCC, med en akut varning om klimatförändringarnas katastrofala påverkan på människor och ekosystem.

Värmeböljor, vattenbrist och försurade hav – effekterna väntas ske tidigare än vad forskarna räknat med, och över tre miljarder människor är mycket sårbara när klimatet förändras.

”De sammanräknade vetenskapliga bevisen är otvetydiga: Klimatförändringar är ett hot mot människors välbefinnande och planetens hälsa. Varje ytterligare försening av samordnade och förebyggande globala åtgärder för anpassning och begränsning kommer att missa ett kort och snabbt försvinnande fönster av möjligheter att säkra en levande och hållbar framtid för alla”
– citat ur senaste rapporten.