Flera av oss som jobbar på Greenpeace kommer vara i Almedalen i år. Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att ha med oss på något. I mån av tid deltar vi gärna i paneler och seminarier etc. Nedan ser du vilka som kommer på plats samt några av de ämnen som varje person är speciellt kunnig inom och där vi kan bidra med intressanta perspektiv från civilsamhället, miljö- och fredsrörelsen.

Vi kommer även hålla ett flertal samtalskvällar om de systemomställningar som behövs för att möta klimat- och naturkriserna ombord segelbåten Flykt i Visby hamn. Är du intresserad av djuplodande diskussioner om ekonomisk systemomställning, hur ett bättre samhälle inom planetära och sociala gränser ser ut, tveka inte att hör av dig. Vi är öppna för alla olika typer av samarbeten och gemensamt utforskande kring de stora frågorna.  

Erika Bjureby, Sverigechef
I Almedalen: Söndag till torsdag
Pratar gärna om: Framtidens skogsbruk i Sverige, övertron på biobränslen och deras fallgropar, hur vi i Europa kan sluta driva på regnskogsskövlingen i Amazonas och Indonesien, frågor som rör ursprungsbefolkningar och rättvisa samt Greenpeace och miljörörelsens roll i klimatomställningen.
[email protected]
079-319 10 54

Isadora Wronski, Senior strateg, systemomställning
I Almedalen: Söndag till torsdag
Pratar gärna om: Systemomställning och hur ett samhälle inom planetära och sociala gränserna kan se ut, ekonomisk systemomställning, klimat, energi (energieffektivisering, förnybart, kärnkraft, fossilenergi, bioenergi), biologisk mångfald, kriget i Ukraina, freds- och demokratifrågor, civil olydnad, civilsamhällets roll.
Isadora kommer även att hålla i samtalskvällarna om systemomställning.
[email protected]
070-301 25 34

Rolf Lindahl, Finans, banker och investeringar
I Almedalen: Söndag till torsdag
Pratar gärna om: Vad banker och pensionsfonderna borde göra för att bidra till klimatomställningen, behovet av civil olydnad och varför kärnkraft är en falsk och irrelevant klimatlösning.
[email protected]
070-397 58 70

Carl Schlyter, Klimat och systemomställning
I Almedalen: Söndag till torsdag
Pratar gärna om:
Allt som handlar om större systemskiften för en bättre värld inom planetens gränser. Ekonomiska reformer för en ekonomi som leder rätt, resilienta lokala samhällen, om att sätta resursperspektivet först, samhällelig cirkuläret, tillräcklighet och rättvisa i omställningen.
[email protected]
070-234 13 57

Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig
I Almedalen: Söndag till torsdag
Pratar gärna om: Civil olydnad och varför alla kan vara aktivister, hur klimatfrågan aktualiserar människans förhållande till naturen och varför vi behöver tänka om hållbarhetsbegreppet.
[email protected]
070-271 64 37