Den 14 juli, på Shark Awareness Day, lanserade Greenpeace filmen “The lonely shark” i syfte att uppmärksamma den fullständiga katastrof hajarna, och allt marint liv står inför.

Visste du till exempel att destruktiva fiskemetoder bidragit till att hajpopulationen minskat med över 70 % på 50 år?

Hajen är en otrolig varelse som simmat i våra hav i omkring 450 miljoner år, men nu är dess fortsatta existens på vår planet hotad.

Vi människor måste börja ta hänsyn till haven, men tiden för handling börjar rinna ut. Med filmen hoppas vi kunna nå ut till fler och pressa världens ledare att fatta rätt beslut under de kommande FN-förhandlingarna i augusti om ett starkt globalt havsavtal.

Filmen föddes ur ett avslöjande

I filmen “The lonely Shark” får man följa när den ensamma hajen simmar under skuggorna av fiskefartyg och sedan möter den skräckinjagande synen av hajar som fastnat i långlinor.

Verkar det för hemskt för att vara sant? Tvärtom. Scenariot är direkt taget från ett avslöjande i vår nya Greenpeace-rapport “Hooked on Sharks”. Rapporten. som släpptes under Shark Awareness Day den 14 juli,avslöjar att EU:s fiskeflottor från Spanien och Portugal konsekvent fiskar med långlinor i områden som de vet är födelseplatser för hotade hajarter i Nordatlanten.

I rapporten framgår även att det under en genomsnittlig fiskedag i Nordatlanten finns en över 120 mil lång lina, med uppskattningsvis 15 000 till 28 000 krokar i vatten.

På pappret är Nordatlantens långlinefiske inriktat på att fånga svärdfisk, men på senare år har industrin övergått till att förlita sig på bifångst av hajar för att öka lönsamheten..

Trots att de inblandade regeringarna, i Spanien och Portugal, är väl medvetna om problemen, har de konsekvent motsatt sig försök mot ett mer hållbart fiske. Och istället aktivt valt att ödelägga havens livsviktiga ekosystem, till förmån för kortsiktiga ekonomiska vinster.

Riskerar att utrotas på grund av bristande skydd

Regelverken för fiske har misslyckats i att hålla jämna steg med den expanderande industrin, och numera är hajar, som är en oerhört viktig del av havens ekosystem, i risk att utrotas. Att medvetet ignorera rekommendationer från forskare och miljöorganisationer har lett till att den globala populationen av hajar minskat med över 70 % på 50 år.

Globalt fortsätter även efterfrågan på hajprodukter att växa, och denna enorma industri är nu värd över 1 miljard dollar per år. Haj återfinns i produkter som sträcker sig från husdjursfoder till smink, med Europa som en stor aktör inom den globala hajhandeln.

Om inte förändring uteblir så är inte frågan om den drastiska minskningen av hajar och andra marina arter kommer att fortsätta, utan hur mycket värre situationen kommer att bli, och hur mycket hårdare vi människor kommer att drabbas.

Vi behöver ett starkt globalt havsavtal

Filmen och avslöjandena är dystra, men speglar den verklighet vi just nu befinner oss i. Som tur är så finns det en lösning. Vi kan fortfarande rädda hajarna, skydda ekosystemen och ge haven en chans att återhämta sig!

Ett tillräckligt starkt globalt havsavtal kan vara precis den lösningen som behövs. Men för att få igenom det så behöver vi och haven din hjälp. För förändring kommer sällan utan motstånd, och våra regeringar kommer inte att agera förrän vi medborgare, högt och tydligt, kräver det.

Det destruktiva fisket utarmar våra hav och slår sönder ekosystemen som vi är helt beroende av för överlevnad. Det är fullständigt oacceptabelt och nu måste vi få världens ledare att gå från ord till handling: Från tomma fördömanden, till verkligt och bestämt agerande.

Vill du göra skillnad? Är du redo att agera? Bra! För ett starkt globalt havsavtal är möjligt, och i augusti i år håller FN de slutliga förhandlingarna om just detta skydd. Där kommer regeringar världen över att mötas för att fortsätta förhandlingen om detta globala havsavtal. Ett avtal som kan skydda 30 % av världens hav till 2030, något forskare menar är avgörande för världshavens överlevnad.

Greenpeace kommer att kämpa in i det sista för att pressa och påverka världens ledare att göra det som krävs för att få det här globala havsavtalet på plats. Men våra resurser är begränsade och vi behöver din hjälp.

Vill du vara med och pressa världens ledare? Skriv då på vårt upprop för ett starkt globalt havsavtal som kan skydda minst 30 % av jordens hav till senast 2030.

Vill du bidra till vårt arbete och hjälpa oss att uträtta mer? Bli månadsgivare! Vi tar inte emot pengar från företag eller regimer – vi utmanar och bekämpar dem – det innebär att vårt arbete och förändringen det skapar är möjliga tack vare att engagerade medborgare som dig stöttar vårt viktiga arbete. 💙

Se hela filmen “The lonely Shark” nedan: