#StödOss

Stöd oss

Engagera dig

men frikänner ändå norska staten från ansvar

I november drog vi norska regeringen inför rätta, eftersom vi anser att de bryter mot miljöparagrafen i den norska grundlagen, såväl som Parisavtalet, genom att utöka oljeborrningen i Arktis. Under torsdagen kom domen från Oslo tingsrätt.

Norska staten frikänns från ansvar för klimatskadliga utsläpp som orsakas av norsk oljeborrning och dess export och förbränning av olja utomlands.

Vi är självklart besvikna över att rätten inte tilldömer den norska staten klimatansvar och det är extremt tråkigt att tingsrätten inte ser på klimatförändringen ur ett globalt perspektiv. I domen tas endast hänsyn till de utsläpp som görs i Norge när man även bör räkna med alla de miljoner ton koldioxid som Norge exporterar genom sin oljeexport.

Tingsrätten skriver: “Risken för både traditionell miljöskada och klimatförsämring är begränsad, och kompenserande åtgärder är tillräckliga”, något som Greenpeace verkligen inte håller med om. Samtidigt är det ett viktigt steg för framtiden att grundlagens miljöparagraf erkänns, och tillåts begränsa de miljöskadliga beslut som den norska staten kan fatta. Det kommer att ha betydelse för den fortsatta miljökampen inom andra områden.

Rätten skriver att de är eniga med Greenpeace och Natur og Ungdoms tolkning av norska grundlagens miljöparagraf 112, som en lagparagraf som faktiskt kan begränsa statens miljöskadliga beslut. Men oenigheten handlar om hur mycket som krävs för att överskrida gränsen för att bryta mot grundlagen, som säger att det är “statens ansvar att säkerställa framtida generationers rätt till en hälsosam miljö”.

Även om tingsrätten erkänner miljöparagrafen hävdar den att grundlagen inte kan hålla den norska staten ansvarig för den skada som norsk olja orsakar utanför Norges gränser. Detta är ett allvarligt misstag som tyvärr präglar resonemanget i domslutet. Staten har frikänts på fel grunder: klimatet klarar helt enkelt inte ny olja, där är forskningen kristallklar.

Atmosfären känner inte av om den norska oljan förbränns i eller utanför Norge. Den norska staten sviker därför framtida generationer. Tingsrätten legitimerar den navelskådande inställning som utgår ifrån att klimatkrisen håller sig inom nationsgränserna.

Även om detta inte är vad vi hoppades på, visar domen att vi är på rätt spår. Frågan om oljeborrning och klimat har lyfts högre upp på agendan och det är bara en tidsfråga innan politiker tvingas erkänna att det är oacceptabelt att borra efter ny olja i en tid av klimatkris.

Över 400.000 namnunderskrifter samlades in inför rättegången och tusentals människor inklusive författaren Karl-Ove Knausgård och flera partiledare i spetsen demonstrerade i fjol på Oslos gator. Vi ser också en vändning i den allmänna opinionen i Norge, och för första gången någonsin är en majoritet av de norska medborgarna villiga att lämna en del av den redan funna oljan i marken av klimatskäl.

Vi har redan gett oljelobbyn en stenhård kamp, och Greenpeace kommer inte sluta kämpa mot fossilindustrin, och för en grön och förnybar framtid.

Det här är bara början. Nu när domen är offentlig har Greenpeace och Natur og Ungdom fyra veckor på oss att överklaga, vilket vi nu kommer undersöka möjligheterna för tillsammans med våra advokater.

Greenpeace är en oberoende miljöorganisation som inte tar emot pengar från vare sig stater eller företag.  Vi hade inte klarat att genomföra rättegången utan våra gåvogivare!

Vi har tilldömts över en halv miljon norska kronor i rättegångskostnader som vi ska betala till norska staten och vi behöver all hjälp vi kan få för att komma vidare i en eventuell överklagan.

Här kan ni läsa domen i sin helhet.