Vår historia

1971 bestämde sig en grupp fredsaktivister för att protestera mot USA:s kärnvapentester. Det var starten för Greenpeace, som idag är världens största oberoende miljöorganisation.

Än idag arbetar vi för fred och en värld utan kärnvapen, men vi har även växt till en organisation som är så mycket mer. Genom att vi samlar människor från världens alla hörn kämpar vi för att skapa den rättvisa, jämlika och hållbara planet vi alla förtjänar. Med forskning, fredliga aktioner, civil olydnad, opinionsbildning och engagemang kämpar Greenpeace-aktivister varje dag för en värld där rättvisan sätts främst. Vi har genom åren vunnit många kamper för vår planet, men vi möter fortfarande stora utmaningar. Den resan våra aktivister startade 1971 har, nu över 50 år senare, fortfarande bara börjat.

Ett litet urval av Greenpeace framgångar:

1972: Efter Greenpeace aktion mot USA:s kärnvapentester på Amchitka avslutades testverksamheten på ön

1975: Frankrike avbryter sina atmosfäriska kärnvapenprovsprängningar i Söderhavet efter att Greenpeace protesterat i området.

1982: Efter ett flertal Greenpeace-aktioner mot industriella valfångstfartyg och ett intensivt påverkansarbete röstar den internationella valfångstkommissionen (IWC) igenom ett stopp för kommersiell valjakt

1991: Efter att Greenpeace upprättat en bas på Antarktis och efter omfattande lobbyarbete tillsammans med andra organisationer skrev världens länder under Antarktisfördraget. Ett avtal som innebär att ingen industriell verksamhet får ske i Antarktis de kommande 50 åren och att kontinenten endast ska brukas för vetenskaplig forskning.

1993: Efter många års arbete och flera Greenpeace-aktioner mot dumpning av kärnavfall till havs undertecknas Londonkonventionen som innebär ett världsomspännande permanent förbud mot dumpning både av radioaktivt avfall och annat industriellt avfall i havet.

1997: Greenpeace får utmärkelse av FN för utvecklandet av kyltekniken “GreenFreeze”. När de så kallade Freonerna som tidigare användes i kylskåp skulle fasas ut på grund av sin negativa effekt på ozonlagret ersatte industrin dessa med en typ av ämnen som istället var extremt kraftiga växthusgaser. Greenpeace utvecklade då en ny teknik för kylning utan påverkan på ozonlagret och med minimal klimatpåverkan. Tekniken har sedan dess plockats upp av allt fler tillverkare och det beräknas att ca 80% av alla kylskåp som tillverkas 2020 kommer använda teknik som inspirerats av GreenFreeze.

1998: Efter att Greenpeace varit på plats och protesterat i fyra månader, räddas gammelskogen i Svartedalen utanför Göteborg undan avverkning och blir ett permanent naturreservat.

2007: Efter en Greenpeace-kampanj mot dator- och mobiljätten Apple, som inte velat prata miljö eller hållbarhet innan, svänger företaget och dåvarande VD Steve Jobs meddelar att Apple nu ska satsa på hållbarhet och fasa ut de farligaste kemikalierna i sin produktion. Ett viktigt första steg för Apple och för hela IT-industrin som, även om de har långt kvar till hållbarhet, sedan dess behövt fokusera mer på sin miljöpåverkan.

2009: Efter att Greenpeace länge utan resultat påtalat problemet att skadlig bottentrålning pågår även i Sveriges mest känsliga “skyddade havsmiljöer” tog organisationen saken i egna händer och placerade varsamt ut 200 stenblock på botten i två unika Natura 2000-områden. Aktionen omöjliggjorde bottentrålning och det fastslogs senare av miljödomstolen att det Greenpeace hade genomfört var en “laglig bevarandeåtgärd”.

2011: Efter att Greenpeace kunnat uppmäta höga halter av miljögifter i utsläppen från världens största textilfabriker och aktivister runt om i världen fredligt konfronterat världens ledande klädkedjor på grund av deras roll i miljöförstöringen, lovade många av världens klädjättar att fasa ut samtliga giftiga kemikalier ur tillverkningen.

2015: Efter att ha mött hårt motstånd från Greenpeace meddelar oljebolaget Shell att de ger upp sina planer på att borra efter olja i Arktis.

2017: Efter flera års Greenpeace-arbete och miljontals namnunderskrifter från hela världen skapas världens största skyddade havsområde i Rosshavet utanför Antarktis.

Femtio år med Greenpeace

Den 15 september 1971 inleddes den första Greenpeace-aktionen. 50 år senare har vi gång efter gång visat att det är möjligt att förändra världen och skap ett grönare och mer rättvist samhälle.

50 år med Greenpeace – ett halvt sekel som miljöns förkämpar

Greenpeace fyller 50 år och vi vill passa på att lyfta fram några av de viktigaste händelserna i organisationens historia. Vi vill även tacka alla våra fantastiska volontärer, givare och supporters som stått i frontlinjen i kampen för klimat, miljö och natur tillsammans med oss.

Fler av Greenpeace framgångar genom åren finns samlade här.

Se denna tidslinje i helskärm