Ett litet urval av Greenpeace framgångar:

1972: Efter Greenpeace aktion mot USA:s kärnvapentester på Amchitka avslutades testverksamheten på ön

1975: Frankrike avbryter sina atmosfäriska kärnvapenprovsprängningar i Söderhavet efter att Greenpeace protesterat i området.

1982: Efter ett flertal Greenpeace-aktioner mot industriella valfångstfartyg och ett intensivt påverkansarbete röstar den internationella valfångstkommissionen (IWC) igenom ett stopp för kommersiell valjakt

1991: Efter att Greenpeace upprättat en bas på Antarktis och efter omfattande lobbyarbete tillsammans med andra organisationer skrev världens länder under Antarktisfördraget. Ett avtal som innebär att ingen industriell verksamhet får ske i Antarktis de kommande 50 åren och att kontinenten endast ska brukas för vetenskaplig forskning.

1993: Efter många års arbete och flera Greenpeace-aktioner mot dumpning av kärnavfall till havs undertecknas Londonkonventionen som innebär ett världsomspännande permanent förbud mot dumpning både av radioaktivt avfall och annat industriellt avfall i havet.

1997: Greenpeace får utmärkelse av FN för utvecklandet av kyltekniken “GreenFreeze”. När de så kallade Freonerna som tidigare användes i kylskåp skulle fasas ut på grund av sin negativa effekt på ozonlagret ersatte industrin dessa med en typ av ämnen som istället var extremt kraftiga växthusgaser. Greenpeace utvecklade då en ny teknik för kylning utan påverkan på ozonlagret och med minimal klimatpåverkan. Tekniken har sedan dess plockats upp av allt fler tillverkare och det beräknas att ca 80% av alla kylskåp som tillverkas 2020 kommer använda teknik som inspirerats av GreenFreeze.

1998: Efter att Greenpeace varit på plats och protesterat i fyra månader, räddas gammelskogen i Svartedalen utanför Göteborg undan avverkning och blir ett permanent naturreservat.

2007: Efter en Greenpeace-kampanj mot dator- och mobiljätten Apple, som inte velat prata miljö eller hållbarhet innan, svänger företaget och dåvarande VD Steve Jobs meddelar att Apple nu ska satsa på hållbarhet och fasa ut de farligaste kemikalierna i sin produktion. Ett viktigt första steg för Apple och för hela IT-industrin som, även om de har långt kvar till hållbarhet, sedan dess behövt fokusera mer på sin miljöpåverkan.

2009: Efter att Greenpeace länge utan resultat påtalat problemet att skadlig bottentrålning pågår även i Sveriges mest känsliga “skyddade havsmiljöer” tog organisationen saken i egna händer och placerade varsamt ut 200 stenblock på botten i två unika Natura 2000-områden. Aktionen omöjliggjorde bottentrålning och det fastslogs senare av miljödomstolen att det Greenpeace hade genomfört var en “laglig bevarandeåtgärd”.

2011: Efter att Greenpeace kunnat uppmäta höga halter av miljögifter i utsläppen från världens största textilfabriker och aktivister runt om i världen fredligt konfronterat världens ledande klädkedjor på grund av deras roll i miljöförstöringen, lovade många av världens klädjättar att fasa ut samtliga giftiga kemikalier ur tillverkningen.

2015: Efter att ha mött hårt motstånd från Greenpeace meddelar oljebolaget Shell att de ger upp sina planer på att borra efter olja i Arktis.

2017: Efter flera års Greenpeace-arbete och miljontals namnunderskrifter från hela världen skapas världens största skyddade havsområde i Rosshavet utanför Antarktis.

Fler av Greenpeace framgångar genom åren finns samlade här.