Den 15 juni kommer Mark- och miljödomstolens med sitt beslut om huruvida Preem får tillstånd att expandera sitt oljeraffinaderi i Lysekil, därefter går frågan över till regeringen. För några veckor sen fälldes Preem av Reklamombudsmannen för en annons om sitt oljeraffinaderi i Lysekilsposten. Idag presenterar Greenpeace granskning som visar att företaget inför beslutet har spenderat miljoner kronor på en mycket omfattande, systematiskt vilseledande reklamkampanj i bland annat Dagens Nyheter, Ny Teknik, Lysekilsposten, Expressen, Youtube, och Facebook.

Greenpeace har idag anmält Preems reklamkampanj till Reklamombudsmannen och Konsumentverket och kräver att Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell stoppar Preems greenwashing. Här är hela granskningen.

– Preem bedriver en omfattande och systematisk greenwashing. Deras reklamkampanj strider mot god marknadsföringssed och bryter mot marknadsföringslagen på en mängd punkter. Därför anmäler vi Preem till Reklamombudsmannen och Konsumentverket och kräver att Cecilia Tisell omedelbart stoppar Preems greenwashing, säger Gustav Martner som är Kreativ chef för Greenpeace i Norden.

Gustav Martner har en bakgrund i reklambranschen och har anlitats som expert på regulatoriska frågor kring digital marknadsföring. Han säger att Preems reklamkampanj är ett av de värsta exemplen på greenwashing han sett i Sverige.

– När vi började granska i detalj hur mycket Preem medvetet grönmålat, försökt förstärka konflikter mellan olika grupper i samhället och till och med anspelat på människors rädslor för krig blev jag chockad. Att ett företag har mage att göra så här och att ansvariga myndigheter inte stoppat dem är inte värdigt vår demokrati.

Enligt EU kommissionens vägledning om otillbörliga affärsmetoder, bör ordval, bildspråk och den övergripande produktpresentationen i en reklamkampanj (d.v.s. layout, färgval, foton, bilder, ljud, symboler eller märkningar) beaktas i sin helhet. I fallet med Preem är det mycket tydligt att reklamens helhetsintryck har vilselett allmänhet och beslutsfattare – från bristande reklammärkning och avsändaridentifikation till vilseledande påståenden och utnyttjande av människors rädsla. Rikskändisen och före detta idrottsstjärnan Gunde Svan har även varit ett av Preems ansikten utåt. Greenpeace har även granskat vad kampanjen kan ha kostat. 

– Ett införande av en så kallad native-annons i Dagens Nyheter kan kosta 95 000 kronor, och bara i Dagens Nyheter har Preem köpt uppemot femton annonser som vi hittat misstänkta överträdelser i, säger Gustav Martner.

I ett brev till Konsumentombudsmannen redovisar Greenpeace för hur Preem brutit mot ICC:s artikel 5, artikel 8 samt artikel E1. Isadora Wronski som är Sverigechef på Greenpeace säger:

–  Mitt i en skenande klimatkris har Preem använt fula knep och lagt miljontals kronor på att försöka få sin fossilverksamhet att framstå som en miljö- och klimatgärning. Sanningen är att Preem vill öka koldioxidutsläppen med en miljon ton, göra Preemraff i Lysekil till Sveriges enskilt största utsläppskälla och hindra Sverige från att leva upp till våra klimatmål. Det är oetiskt, otillåtet och oförsvarbart.

Övrigt
Här kan du läsa Greenpeace brev till Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell.
Här kan du läsa mer om de överträdelser Preem har gjort i sin greenwashing.
Här kan du se en film där vi förklarar Preems Greenwashing.